Newyddion

Dylai pobl gael dweud eu dweud am ddyfodol Pontypridd

Heddiw mae’r Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru a’r Cynghorydd dros Dref Pontypridd Heledd Fychan AS wedi lansio ymgynghoriad i ofyn i drigolion, busnesau ac ymwelwyr â Phontypridd rannu eu barn am yr hyn yr hoffent ei weld yn digwydd i'r adeiladau gwag yng nghanol y dref.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

COP26 - Diwrnod Dinasoedd, Rhanbarthau a'r Amgylchedd Adeiledig.

 

Ar 11 Tachwedd, mynychais COP26 yn Glasgow lle canolbwyntiwyd ar Ddinasoedd, Rhanbarthau a'r Amgylchedd Adeiledig.

Roedd gan y sesiynau y bûm ynddynt nifer o syniadau gwych ynghylch atal a rheoli llifogydd, gyda chymunedau yn arwain gyda cefnogaeth Llywodraethau yn hytrach na fel arall. Mynychais sesiwn ddiddorol hefyd yngln â sut y gall cerddoriaeth a'r celfyddydau helpu i ysbrydoli pobl i weithredu mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Taith gerdded noddedig o Glydach i Bontypridd

Bore 'ma, ymunais â Jodie a Kyle, a hefyd gwirfoddolwyr eraill o Cymorth Galar Cymru ar eu taith gerdded noddedig o Glydach i Bontypridd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pasys Covid

Pan ddaeth pasys Covid i rym ym mis Hydref, cysylltodd nifer o etholwyr i rannu eu pryderon ynglŷn â'r ffaith nad yw’r canllawiau yn ddigon clir i'r rhai sydd wedi'u heithrio rhag cael y brechlyn a chymryd profion llif  oherwydd cyflyrau meddygol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diwrnod gweithredu byd-eang ar gyfer Cyfiawnder Hinsawdd

Roedd yn anrhydedd ymuno â'r miloedd o actifyddion hinsawdd ar strydoedd Caerdydd i ddathlu'r Diwrnod Gweithredu Byd-eang dros Gyfiawnder Hinsawdd (Tachwedd y 6ed)

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfiawnder Pensiwn i Fenywod y 1950au

Heddiw clywais leisiau pwerus menywod WASPI sydd wedi dod at ei gilydd i alw am un peth -  cyfiawnder.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prosiect Adfywio Ynysybwl

Heddiw (4 Tachwedd 2021), cefais y pleser o ymweld â Phrosiect Adfywio Ynysybwl. 

Roedd yn wych clywed gan y staff a gwirfoddolwyr am yr holl fentrau gwahanol, a'r effaith gadarnhaol y mae'r prosiect wedi ei gael ar bobl yr ardal 

Yn ystod fy ymweliad, cefais y cyfle i fynd ar daith gyda rhai o'r tîm ysbrydoledig sydd yn arwain y prosiect.  Dechreuon yn y swyddfa yn Windsor Place ycyn mynd ar daith ar hyd llwybr Lady Windsor- rhan o daith gerdded Cribin Ddu a ddatblygwyd gan grŵp lleol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Achub Bute Cottage Nursery

Heddiw, fe wnes i ymweld a Ysgol Feithrin Bute Cottage (dydd Mercher 3 Tachwedd) ar ôl dysgu am y cynnig gan y cyngor i gyfuno'r ysgol gyda ysgol arall. Byddai'r penderfyniad hwn yn golygu y byddai’r ysgol yn colli ei hannibyniaeth dros addysg y plant. 

Yn ystod fy ymweliad, gwelais yn uniongyrchol yr amgylchedd dysgu gwych sydd wedi ysbrydoli cenedlaethau o blant meithrin a phobl leol i lansio ymgyrch i gadw'r ysgol. 

Mae ymgyrch Save Bute Cottage eisoes wedi gweld dros 1,000 o bobl yn arwyddo deiseb yn erbyn y cynnig i gyfuno'r Feithrinfa ag Ysgol Gynradd Evenlode. 

Rwyf yn cefnogi'n gryf eu hymgyrch i Achub Bute Cottage, ac yn gobeithio y bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ail-feddwl eu cynig i uno'r ddwy ysgol. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cystadleuaeth Nadolig

Heddiw, rwyf yn lansio cystadleuaeth i blant ysgolion cynradd i ddylunio cerdyn Nadolig neu addurn.

Thema cystadleuaeth Nadolig eleni yw ‘Nadolig Gwyrdd’

Gyda'r argyfwng hinsawdd a natur yn fater pwysig i bawb, rwy'n annog plant ysgolion cynradd ledled rhanbarth Canol De Cymru i ddylunio Cerdyn Nadolig neu addurn wedi'i wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Angen Gweithredu Brys ar Domenni Glo

Yn dilyn cyhoeddi heddiw’r ffigyrau o ran lleoliad y 327 o domenni glo risg uchel yng Nghymru ar lefel awdurdod lleol, mae’r Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru Heledd Fychan wedi galw am gyhoeddi’r union leoliadau ac i gamau brys gael eu cymryd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd