Diweddariad Senedd

Fel y bydd llawer ohonoch yn ymwybodol ddechrau'r mis hwn daeth Plaid Cymru â'i Cytundeb Cydweithio i ben gyda  Llywodraeth Lafur Cymru.  Rwy'n falch o'r hyn a gyflawnwyd drwy'r Cytundeb Cydweithio dros y ddwy flynedd ddiwethaf megis prydau ysgol am ddim i bob disgybl ysgol gynradd, ehangu'r cynnig gofal plant am ddim i filoedd yn fwy o deuluoedd, cymryd camau i fynd i'r afael â'r argyfwng tai, camau i ddiogelu'r Gymraeg a mwy. Byddwn bob amser yn cydweithio pan allwn i gyflawni ar gyfer ein cymunedau. Ond mae'r amser wedi dod i'r cytundeb ddod i ben. Ers cymryd yr awenau fel Prif Weinidog Cymru, mae Vaughan Gething eisoes wedi penderfynu gohirio polisïau pwysig fel diwygio'r dreth gyngor oedd i fod i gefnogi'r teuluoedd tlotaf yn ein cymuned. Mae hefyd wedi colli ymddiriedaeth fy hun a llawer o bobl eraill trwy fethu â thalu yn olrhodd o £200,000 i'w ymgyrch arweinyddiaeth gan gwmni a gafwyd yn euog o droseddau amgylcheddol. Mae angen Llywodraeth Cymru y gallwn ymddiried ynddo a fydd minnau a fy nghydweithwyr ym Mhlaid Cymru yn parhau i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif ar bob penderfyniad.

Fel y gŵyr llawer ohonoch sy'n byw ger Chwarel Craig y Hesg, ers blynyddoedd lawer rwyf wedi bod yn cefnogi eich brwydr yn erbyn ehangu'r chwarel. Yn ystod y misoedd diwethaf, mae pobl leol wedi bod yn gwylio'r sefyllfa'n ofalus. Mae'n destun pryder mawr gweld y llwch sy'n cael ei ryddhau ar ôl ffrwydro ar y safle. Rhaid i Lywodraeth Lafur Cymru wrando ar y gymuned a gweld yr effaith negyddol y mae chwareli'n ei chael ar yr amgylchedd ac ar iechyd pobl. Rwyf am eich sicrhau fy mod wedi ymrwymo'n llwyr i weithio gyda'r gymuned ac i wneud popeth y gallaf am y mater hwn. Byddaf yn cynnal dadl yn y Senedd ar y 26ain o Fehefin ynghylch Craig y Hesg, ac rwy'n gwahodd pawb i gymryd rhan yn yr ymgyrch.

Os ydych yn byw yng Nghanol De Cymru ac angen cymorth ar y mater hwn neu unrhyw mater arall, mae croeso i chi gysylltu â mi drwy e-bost yn [email protected] neu drwy ffonio fy swyddfa ar 01443 853214. Rwyf bob amser yn hapus i helpu.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-06-12 09:48:09 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd