Heledd Fychan AS yn mynegi pryder ynghylch y newyddion bod dros 100 o swyddi yn y fantol yn Rhondda Cynon Taf

Yn dilyn y newyddion bod Everest wedi cael eu rhoi yn nwylo’r gweinyddwyr gan roi dros 100 o swyddi yn Rhondda Cynon Taf yn y fantol, mae Aelod Seneddol rhanbarthol Plaid Cymru, Heledd Fychan, wedi mynegi ei phryder ac wedi annog Llywodraeth Cymru i roi cymorth i’r rhai sydd wedi eu heffeithio. 

Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Ms Fychan: “Mae hyn yn newyddion trychinebus i’r rhai yr effeithiwyd arnynt, yn enwedig gan bod hyn yn dod mor fuan ar ôl i gannoedd o swyddi gael eu colli yn yr un ardal yn dilyn cau UK Windows and Doors.

“Rwyf wedi cyflwyno cwestiwn i Ysgrifennydd y Cabinet yn gofyn sut mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r cwmni a hefyd pa gymorth fydd ar gael i’r rhai yr effeithir arnynt.

“Mae'n anodd dod o hyd i gyflogaeth amgen yn yr ardal, ac mae llawer o bobl yn cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd. Rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd camau i sicrhau bod mwy o gyfleoedd cyflogaeth yn cael eu creu, a sefydlu a oes unrhyw fusnesau eraill yn ei chael hi’n anodd ac mewn perygl o gau fel gellir cymeryd camau i warchod swyddi eraill.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-04-30 09:55:02 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd