Newyddion

Galw am Welliannau Brys i Wasanaethau Bws Lleol

Heledd yn Galw am Welliannau Brys i Wasanaethau Bws Lleol

 

Heddiw, siaradodd yr Aelod o’r Senedd Heledd Fychan yn y Senedd, gan alw am welliannau brys i wasanaethau bysiau ledled Canol De Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Culture is Ordinary

Wales Arts Review

Dyma gopi o erthygl a gyhoeddwyd gyntaf yn The Wales Arts Review - gallwch ei darllen trwy glicio yma.


 

Over the past year, most of us have found solace, comfort or inspiration from the arts and culture in one form or another.

It may have been binge-watching our favourite TV box sets or re-discovering a love for painting or writing. Or it may have been taking up a new hobby, such as sewing or learning to play an instrument when the restrictions were at their strictest. Doing something that brought us joy, at a time when there was such despair. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhoeddi Cabinet Cysgodol

Heledd Fychan a Rhys ap OwenHeddiw cyhoeddodd Plaid Cymru ei gabinet cysgodol newydd. Mae gan Aelodau Canol De Cymru Heledd Fychan a Rhys ap Owen bortffolios Diwylliant, Chwaraeon a Materion Rhyngwladol a Chyfansoddiad a Chyfiawnder. Mae rhestr lawn isod.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Heledd yn pwyso ar y Prif Weinidog ar ddiffyg Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Wrth i Mark Drakeford wneud datganiad ar benodi ei gabinet newydd defnyddiodd Heledd y cyfle i gwestiynu pam mai dim ond swydd iau yn ei lywodraeth oedd Diwylliant a Chwaraeon ond swydd uwch yn Llundain a Chaeredin.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd