Grantiau Argyfwng

Cynllun Cymorth Costau Byw Atodol RhCT 

I gael gwybodaeth am sut i wneud cais am y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yn Rhondda Cynon Taf ewch yma. 

 

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Caerdydd 

I gael gwybodaeth am sut i wneud cais am y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf yng Nghaerdydd ewch yma. 

 

Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Bro Morgannwg 

I gael gwybodaeth am sut i wneud cais am y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf ym Mro Morgannwg ewch yma. 

 

Y Gronfa Cymorth Dewisol 

Mae’r gronfa hon gan Lywodraeth Cymru yn darparu 2 fath o grant nad oes angen ichi eu talu’n ôl. 

 

Taliad Cymorth Argyfwng (EAP) 

Grant i helpu i dalu costau hanfodol, fel bwyd, nwy, trydan, dillad neu deithio mewn argyfwng os ydych: 

  • yn profi caledi ariannol eithafol
  • wedi colli eich swydd
  • wedi gwneud cais am fudd-daliadau ac yn aros am eich taliad cyntaf
  • Ni allwch ei ddefnyddio i dalu am filiau parhaus na allwch fforddio eu talu.

 

Taliad Cymorth Unigol (IAP) 

Grant i'ch helpu chi neu rywun rydych chi'n gofalu amdano i fyw'n annibynnol yn y cartref neu eiddo rydych chi neu nhw'n symud iddo. 

Ar gyfer beth y gallwch ddefnyddio'r grant 

  • oergell, popty neu beiriant golchi a ‘nwyddau gwyn’ eraill
  • dodrefn cartref fel gwelyau, soffas a chadeiriau

 

Ydych chi'n Anabl? 

Ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr i blentyn neu oedolyn anabl? Ydych chi'n anabl? 

Os felly, defnyddiwch y wefan hon i ddod o hyd i Grantiau Anabledd. 

Mae Elusennau ac Ymddiriedolaethau yn darparu cyllid tuag at gost uchel offer anabledd, gwyliau, tai, diwrnodau allan......... mewn gwirionedd unrhyw beth y tu hwnt i gostau arferol bywyd bob dydd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Costau Byw 2022-10-14 00:53:24 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd