Iechyd Meddwl

IECHYD MEDDWL 

 

Mae’r Samariaid ar gael unrhyw amser o’r dydd neu’r nôs, bob dydd o’r flwyddyn i wrando a chynnig man diogel i siarad pan fo pethau’ mynd yn drech na chi.   

 116 123    Mae’r rhif hwn AM DDIM  ac ni fydd yn ymddangos ar eich bil ffôn.   

 0808 164 0123 –Llinell Gymraeg – Mae’r rhif hwn AM DDIM.   

Ewch i https://www.samaritans.org/england-cy/samaritans-cymru/ am oriau agor.   

  

Ebost:   [email protected] 

Gwefan: www.samaritans.org/branches 

Oriau agor: 7 diwrnod yr wythnos, 24 awr y dydd 

 

PAPYRUS 

Atal hunanladdiad ifanc  

Am gyngor cyfrinachol i atal hunanladdiad cysylltwch a 

HOPELINK 9yb – Tan hanner nôs bob dydd  

Ffôn am ddim 0800 068 4141 

Sgwrsdestun: 07860 039967 

Ebost: [email protected] 

 

C.A.L.L. (Community Listening Line) 

Mae C.A.L.L. yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwybodaeth am iechyd meddwl a materion sydd yn effeithio pobl Cymru. 

 

Rhadffon: 0800 132 737 

 

Mind Cymru 

Mae Mind yn darparu gwybodaeth am ystod o faterion yn cynnwys: problemau iechyd meddwl, ble  gael help, moddion a thriniaethau amgen ac eiriolaeth.  

Ffôn: 0300 123 3393 

Testun: 86463 

Ebost: [email protected]     Gwefan: www.mind.org.uk 

 

Oriau agor: Dydd Llun i ddydd Gwener  9yb–6yh (heblaw Gŵyl y Banc) 

 

C.A.L.M Campaign Against Living Miserably  

Mae Campaign Against Living Miserably (CALM) yn unedig yn erbyn hunanladdiad.  Mae hyn yn golygu sefyll lan yn erbyn teimlo’n wael, herio ystrydebau a sefyll gyda’n gilydd i ddangos bod bywyd gwerth ei fyw bob amser.  Sefwch gyda ni.  Ymunwch a’r ymgyrch a helpwch ni i sicrhau bos pawb yn cael y gefnogaeth mae nhw angen, beth bynnag yw e.  

https://www.thecalmzone.net/ 

5yh–hanner nôs, 365 diwrnod y flwyddyn 

0800 585858 

https://www.zerosuicidealliance.com 

Mae Zero Suicide Alliance yn cynnig hyfforddiant ymwybyddiaeth hunanladdiad sydd yn dysgu pobl sut i adnabod, deall a helpu pobl sydd yn hel meddyliau am hunanladdiad.   

 

Hopeline 

www.thehopeline.com 

08000684141 

 

Saneline 

www.sane.org.uk 

08457678000 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd