Heledd Fychan AS yn cymryd rhan yn rhaglen Leonard Cheshire My Voice My Choice.

Diolch yn fawr i Josh Reeves a LCCymru am drefnu sesiwn holi ac ateb gwych yng nghanolfan gymunedol Maerdy heddiw.
Mae gennym lawer o waith i’w wneud i sicrhau bod ein cymunedau yn gwbl hygyrch i bobl ag anableddau. Rwy'n edrych ymlaen i gefnogi’r holl ymgyrchoedd drafodwyd heddiw i greu newid gwirioneddol.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-04-22 14:44:25 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd