Cyngor budd-daliadau

Cyngor ar Bopeth Cymru 

Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu cyngor ar y ffôn, wyneb i wyneb neu drwy siarad â chynghorydd ar-lein. 

Llinell Gymorth Ffôn: 03444772020 

Advicelink Cymru: 0800 702 2020 

Gwefan: www.citizensadvice.org.uk 

 

Cyngor ar Ddyled 

Step Change  

Cyngor ar ddyledion i bobl yn y DU 

Rhadffôn: 08001381111 

Cefnogaeth ar-lein: www.stepchange.org/debtremedy 

Gwefan: stepchange.org 

 

Gall Dewis Cymru eich helpu i ddod o hyd i arian a gwasanaethau cynghori yn eich ardal. 

 

Money Helper 

Mae’r wefan hon wedi’i sefydlu gan Wasanaeth Arian a Phensiynau Llywodraeth y DU ac mae’n darparu canllawiau ar ddelio â dyled. 

https://www.moneyhelper.org.uk/cy

 

 

Tariff cymdeithasol band eang

Am £12 y mis mae Band Eang Vodafone Essentials ar gael i bobl ar Lwfans Ceisio Gwaith, Credyd Cynhwysol, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Lwfans Anabledd neu Daliad Annibyniaeth Bersonol.

Nid oes unrhyw ffioedd sefydlu na gadael, ac ni fydd cwsmeriaid yn cael newidiadau mewn prisiau o fewn contract. Mae'r cynllun yn rhoi mynediad i gynllun Fiber 1 neu Full Fiber 1, ansawdd Vodafone am 12 mis, gan ddarparu cysylltedd cyflym a dibynadwy gyda chyflymder lawrlwytho cyfartalog o 38Mbps.

Mae’r tariff newydd hwn yn ategu’r tariff cymdeithasol symudol presennol, VOXI for Now, sy’n rhoi mynediad i ddata diderfyn, galwadau a negeseuon testun am £10 y mis. Vodafone yw’r unig ddarparwr rhwydwaith i gynnig tariffau cymdeithasol, sy’n golygu y gall cwsmeriaid cymwys gael mynediad at gysylltedd symudol a band eang am 72 ceiniog y dydd.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Costau Byw 2022-10-06 10:19:02 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd