Gweledigaeth ar gyfer addysg Gymraeg i bawb yn cael ei lansio

Yr wythnos hon yn y Senedd nodais sesiwn friffio lle lansiodd Cymdeithas yr Iaith waith ystadegol yn dangos llwybr cynnydd i sicrhau addysg Gymraeg i bawb erbyn 2050.

Mae’r adroddiad, ‘Addysg Gymraeg i Bawb: Cyrraedd y Nod’, yn dadansoddi’r cynnydd sydd ei angen ym mhob sir fesul pum mlynedd er mwyn cyrraedd y nod. Mae hefyd yn dadansoddi’r cynnydd angenrheidiol er mwyn cyrraedd nod Llywodraeth Cymru o 50% o blant mewn addysg cyfrwng Cymraeg erbyn yr un flwyddyn.

Daw fel rhan o ymgyrch barhaus Cymdeithas yr Iaith dros addysg Gymraeg i bawb, a sicrhau ymrwymiad ar gyfer hynny ym Mil Addysg Gymraeg y Llywodraeth, sydd ar fin cael ei gyflwyno i’r Senedd. Mae’r Bil yn cael ei ddisgrifio gan y mudiad fel “cyfle unwaith mewn cenhedlaeth” i “drawsffurfio” y gyfundrefn addysg.

Chwarter canrif wedi agor y Senedd hon, mae'n warth o beth bod y mwyafrif o blant a phobl ifanc yng Nghymru yn parhau i gael eu hamddifadu o'r cyfle i siarad a defnyddio'r Gymraeg.

Mae'r Gweinidog gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg yn dweud yn gyson bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yng Nghymru, ond mae'n amharod iawn i gymryd y camau radical sydd eu hangen os ydym o ddifrif ynglŷn â sicrhau dyfodol cadarn i'n hiaith.

Nid geiriau gwag sydd eu hangen ond gweithredu a buddsoddi yn y gweithlu, fel mae'r adroddiad hwn yn nodi. Dyma'r unig ffordd o sicrhau cyfleoedd cyfartal i'n plant a'n pobl ifanc ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus, lle bynnag y maent yn byw yng Nghymru.

Drallen y adroddiad yma: https://cymdeithas.cymru/dogfen/addysg-cyrraedd-nod


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-04-24 10:31:43 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd