Newyddion

Pryderon Traffig Pentre Eglwys

 

Yr wythnos diwethaf, gofynnodd preswylydd imi ymweld â Pentre’r Eglwys i glywed a gweld pryderon sydd ganddynt am draffig, goryrru a pharcio.

Mae pobl eraill hefyd wedi bod mewn cysylltiad i godi pryderon, ac maent am weld gwelliannau yn cael eu rhoi ar waith i wneud y pentref yn fwy diogel i gerddwyr.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

£67.4 miliwn wedi’i golli i deuluoedd yng Nghanol De Cymru- Heledd Fychan AS

Wythnos yma, fe arweiniodd Plaid Cymru ddadl yn y Senedd ar Gredyd Cynhwysol.

Dwi'n yn gwrthwynebu'n gryf cynnig Llywodraeth y DU i gael gwared ar y cynnydd o £20 mewn credyd cynhwysol. Byddai'r toriad arfaethedig hwn yn effeithio ar 65,230 o deuluoedd sydd yn byw yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg, gyda cyfanswm y golled yn £67.4 miliwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu ein Harwyr Olympaidd Cymreig

Cefais y fraint o groesawu ein tîm gwych Cymru i’r Senedd yr wythnos hon yn dilyn eu llwyddiannau anhygoel yng ngemau Olympaidd a Pharalympaidd Tokyo 2020.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tollau A470 yr ateb anghywir i broblem ddifrifol

Plaid yn cyhuddo Llafur o chwilio am “benawd” dros dollau ar yr A470

a470.jpg

Mae Llywodraeth Cymru dros yr haf wedi bod yn ymgynghori ar gynigion i godi tâl ar yrwyr i ddefnyddio'r A470 rhwng Glan-Bad a Phontypridd, fel rhan o gynlluniau i leihau llygredd trwy Barth Aer Glân. Gwnaethpwyd y mwyafrif o breswylwyr yn ymwybodol trwy lythyrau yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gan rai preswylwyr a oedd wedi derbyn hysbysiad, tra nad oedd eraill a fyddai’n cael eu heffeithio wedi derbyn unrhyw wybodaeth ac felly yn methu ag ymateb i’r ymgynghoriad.

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwrdd â'r Tîm

Gyda dechrau tymor newydd y Senedd yn brysur agosáu, hoffwn gyflwyno fy nhîm

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ffurflen Cwyno am Fysiau Rwan yn Fyw

Gan bod nifer ohonoch wedi cysylltu dros y misoedd diwethaf ynglŷn â phroblemau gyda’ch  gwasanaeth bws lleol, rwyf wedi creu adran arbennig ar fy ngwefan lle gallwch adael i mi wybod ar unwaith os oes unrhyw broblem.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gardd Gymunedol Trehafod

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymweld â Gardd Gymunedol Trehafod. Mae grŵp o wirfoddolwyr wedi cymryd drosodd rhedeg y parc lleol / ardal gymunedol, ac fe agorodd ar 31 Gorffennaf.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Diolch: Fy 100 diwrnod cyntaf

Mae heddiw yn nodi 100 diwrnod ers i mi gael fy ethol i fod yn Aelod o’r Senedd dros Canol De Cymru.

Wrth edrych yn ôl ar yr ychydig fisoedd diwethaf, mae'n amhosib cyfleu pa mor falch ydw i o gael y cyfle i’ch cynrychioli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd

Mae’n Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd - a’r thema eleni yw ‘Plotio ar gyfer y Dyfodol’ 

Thema sy'n dathlu cynaliadwyedd. 

Roedd yn anrhydedd ymweld â Rhandir Pritchard Street yn Tonyrefail a chlywed gan Caryl a Rhys, preswylwyr sydd wedi bod yn tyfu ar y rhandir ers 18 mlynedd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Mae angen achub bywydau nawr a chytuno i Frechlyn y Bobl!”

needleAr hyn o bryd yng Nghymru, gall deimlo fel bod diwedd y pandemig yn agosaj, ond i lawer o lefydd ledled y byd mae'r pandemig yn gwaethygu.

Er ein bod ni i gyd wedi mwynhau gwylio'r Ewros nol ym mis Mehefin, yn Uganda, roedd eu stadiwm pêl-droed cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio fel ysbyty maes i drin cleifion COVID.

Fe wnaeth nifer yr achosion o COVID gynyddu’n sylweddol hefyd, o 1000 y cant ym mis Mehefin, gyda dim ond 4,000 o bobl allan o boblogaeth o 45 miliwn wedi derbyn dau ddos o’r brechlyn. Mae'r diffyg angheuol o frechlynnau yn stori sy'n cael ei ailadrodd ar draws y byd, enwedig mewn gwledydd incwm isel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd