Newyddion diweddaraf

Heledd Fychan AS yn noddi digwyddiad gyda Banc Bwyd Caerdydd

Roeddwn yn falch o noddi Banc Bwyd Trussell Trust yn y Senedd heddiw. Wrth inni barhau i ymgyrchu dros ddyfodol heb fanciau bwyd, maent yn darparu cymorth hanfodol i unigolion a theuluoedd yng Nghymru.   Mae tlodi yn ddewis gwleidyddol, ac mae angen gweld gweithredu gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i sicrhau nad oes angen banc bwyd ar neb. Mae angen i ni flaenoriaethu pobl.

Mae Heledd Fychan AS yn ymuno â disgyblion ar eu milltir dyddiol

Am ffordd wych i ddechrau'r diwrnod ysgol. Diolch i Ysgol Gynradd Trallwng am y gwahoddiad i gymryd rhan yn y Filltir Ddyddiol. Mae’r rhaglen gwych hon yn annog plant i fod yn actif a dechrau’r diwrnod ar nodyn cadarnhaol. Roedd yn ysbrydoledig gweld pa mor gyffrous ac egnïol oedd y disgyblion yn barod ar gyfer gweddill y diwrnod ysgol. Fe enillon nhw wobr hefyd am eu hymrwymiad i Filltir y Dydd. Da iawn pawb!

Heledd Fychan AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i anrhydeddu'r addewid i gymuned a rhoi diwedd ar chwarela yng Nghraig yr Hesg

Ddoe (Dydd Mercher 26) galwodd Heledd Fychan, Aelod Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, ar Lywodraeth Cymru i weithredu ar unwaith i fynd i’r afael â’r materion a achosir gan chwarela yng Nghraig yr Hesg. Mae Chwarel Craig yr Hesg, sy’n cael ei rhedeg  gan Heidelberg Materials ac a leolir ger Pontypridd a Glyncoch, wedi bod yn destun cynnen sylweddol i drigolion lleol. Mae’r gymuned wedi bod yn lleisio eu gwrthwynebiad i’w gweithrediad parhaus a’r ehangu arfaethedig ond er gwaethaf hyn, anwybyddodd Llywodraeth Cymru wrthwynebiadau gan y gymuned leol a chyngor Rhondda Cynon Taf a rhoi caniatâd i’r chwarel barhau ac ehangu. 
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd