Newyddion diweddaraf

Heledd Fychan yn ymuno â Gwirfoddolwyr y Groes Goch Brydeinig yn lansiad tîm gwirfoddoli brys pwrpasol newydd yn Rhondda Cynon Taf

Ddydd Sadwrn (11 Tachwedd) mynychodd Heledd Fychan Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru lansiad tîm gwirfoddolwyr ymroddedig newydd y Groes Goch Brydeinig. Gan weithio mewn partneriaeth â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, byddant yn darparu cymorth i bobl sydd wedi'u heffeithio gan argyfwng ar draws Rhondda Cynon Taf.
Darllenwch fwy

PLAID CYMRU YN GALW AR HSBC I WRTHDROI'R PENDERFYNIAD I DDIDDYMU EI GWASANAETH FFÔN CYMRAEG

Mae Plaid Cymru wedi galw ar HSBC i wrthdroi eu penderfyniad i ddiddymu'r gwasanaeth ffôn iaith Gymraeg. Rhoddwyd gwybod i wleidyddion am benderfyniad y banc trwy lythyr ar fore Mercher, 8 Tachwedd. Wrth ymateb i’r penderfyniad, cyflwynodd Plaid Cymru cwestiwn brys i Lywodraeth Cymru yn y Senedd, cysylltu ar frys â Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg, a hefyd galw am gyfarfod brys gyda HSBC yn San Steffan.
Darllenwch fwy

HELEDD FYCHAN AS YN CEFNOGI HER PASBORT GŴYL AMGUEDDFEYDD CYMRU WEDI’I LLWYDDIANT YNG NGHANOL DE CYMRU

Mae AS Plaid Cymru, Heledd Fychan, yn annog teuluoedd ar draws Canol De Cymru i gymryd rhan yn yr Her Pasbort Llwybrau Hanes Cymru newydd sbon, ar ôl ei lansiad llwyddiannus yn ystod Gŵyl Amgueddfeydd Cymru eleni. Mae'r Ŵyl, sy'n cael ei chynnal rhwng 28 Hydref a 5 Tachwedd, yn cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru a'i nod yw hyrwyddo amgueddfeydd a’r nifer sydd yn eu ymweld.
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd