Newyddion diweddaraf

“MAE’N SECTOR ADDYSG UWCH MEWN ARGYFWNG” – HELEDD FYCHAN AS Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru am gynllun brys i sicrhau hyfywedd ariannol prifysgolion Cymru

Mae Heledd Fychan, llefarydd Plaid Cymru dros Addysg wedi ysgrifennu ar frys at Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, yn galw am adolygiad brys i gyflwr addysg uwch yng Nghymru, yn dilyn adroddiadau pryderus gan Brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd am bwysau ariannol a allai arwain at golli swyddi.  
Darllenwch fwy

TIPIAU GLO ANNIOGEL YN 'ATGOF DYDDIOL O'R RHEIBIO HANESYDDOL' O GYMUNEDAU CYMRU, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth y DU i dalu tuag at wneud cannoedd o domenni a hen domenni glo yn ddiogel Mae data diweddar (Tachwedd 2023) yn dangos bod 81 o domenni glo anniogel ar draws Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd. Casglwyd y wybodaeth gan y Tasglu Diogelwch Tomenni Glo, a sefydlwyd ar ôl tirlithriad mewn hen domen lo yn Tylorstown, Rhondda Cynon Taf, ym mis Chwefror 2020.
Darllenwch fwy

HELEDD FYCHAN AS YN GALW AM FYNEDIAD CYFARTAL I ADDYSG I BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi gweld cynnydd yn nifer yr etholwyr sy’n dweud wrthi eu bod yn brwydro i sicrhau addysg addas i’w plant sydd gyda anghenion dysgu ychwanegol. Arweiniodd hyn at Heledd i gynnal arolwg ac yna cynhyrchu adroddiad oedd yn cynnwys y profiadau torcalonnus a dewr a rannwyd gyda hi. 
Darllenwch fwy

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd