Adroddiad Blynyddol

Mae wedi bod yn gymaint o anrhydedd cwrdd â chymaint ohonoch dros y flwyddyn ddiwethaf honno a gweithio ar y materion sy'n bwysig ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n cymunedau dros y flwyddyn ddiwethaf.

Mae fy adroddiad blynyddol bellach ar gael ar fy ngwefan. Bydd yr adroddiad yn rhoi crynodeb o fy ngwaith yn y Senedd ac ar draws y rhanbarth ers i mi gael fy ethol fel Aelod o'r Senedd ar gyfer Canol De Cymru ym mis Mai 2021.

Gallwch ddarllen fersiwn digidol o’r adroddiad blynyddol trwy ddilyn y ddolen isod.

Mai 2022 -2023

Mai 2021 - 2022


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Mwy am Heledd 2022-09-07 14:27:27 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd