TIPIAU GLO ANNIOGEL YN 'ATGOF DYDDIOL O'R RHEIBIO HANESYDDOL' O GYMUNEDAU CYMRU, medd Plaid Cymru

Mae Plaid Cymru yn annog Llywodraeth y DU i dalu tuag at wneud cannoedd o domenni a hen domenni glo yn ddiogel

Mae data diweddar (Tachwedd 2023) yn dangos bod 81 o domenni glo anniogel ar draws Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd.

Casglwyd y wybodaeth gan y Tasglu Diogelwch Tomenni Glo, a sefydlwyd ar ôl tirlithriad mewn hen domen lo yn Tylorstown, Rhondda Cynon Taf, ym mis Chwefror 2020.

Mae Heledd Fychan o Blaid Cymru wedi dweud mai etifeddiaeth hanes diwydiannol y wlad yw’r tomenni glo, sy’n rhagflaenu datganoli ac yn achosi pryder i gymunedau cyfagos.

 

Mewn cynnig i’w drafod yn y Senedd heddiw (dydd Mercher 8 Mai 2024), mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Lafur Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i fonitro tomenni’n effeithiol, sicrhau gwaith ataliol i osgoi perygl, a gwaith adfer i leihau’r risgiau presennol.

 

Mae Plaid Cymru hefyd wedi annog Llywodraeth y DU i ddarparu cyllid ar frys ar gyfer y gyfundrefn archwilio a chynnal a chadw ac i ysgwyddo costau hirdymor gwneud tomenni glo a hen safleoedd diwydiannol yn ddiogel.

 

Dywedodd Aelod Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan AS:

 

“Mae pobl ar draws Rhondda Cynon Taf a Chaerdydd sy'n byw ger tomenni segur a glofeydd brig yn wynebu atgof dyddiol o'r perygl gwirioneddol a chynyddol i'w cartrefi a'u cymunedau.

 

“Mae effaith digwyddiadau tywydd eithafol amlach fel y gwelsom yn Tylorstown yn 2020 yn ein hatgoffa ymhellach bod yn rhaid i ni weithredu nawr.”

 

“Mae pawb yn haeddu teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi ac mae’n rhaid i Lywodraeth y DU unioni camweddau’r gorffennol a sicrhau nad oes unrhyw gymuned yn byw mewn ofn o’r tomenni glo.”

 

“Byddaf yn parhau i weithio gyda’r cymunedau yr effeithir arnynt, ac yn ymgyrchu i unioni’r camwedd hyn.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-05-09 10:40:52 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd