Perthynasau

Perthynasau 

  

Relate Cymru 

Mae Relate yn darparu cwnsela perthynas i unigolion a chyplau, cwnsela teuluol, cyfryngu, cwnsela plant a phobl ifanc a Cwnsela Rhyw.   

Maent hefyd yn darparu gweithdai cyfeillgar ac anffurfiol i bobl ar adegau gwahanol pwysig  o’u perthynasau.  

Llinell wybodaeth: 0300 003 2340 

Ebost: [email protected] 

Gwefan: relate.org.uk 

 

Rhywioldeb 

 

Llinell gymorth LGBT Cymru  

Mae llinell gymorth LGBT Cymru  yn cynnig gwybodaeth cyffredinol, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol mewn sawl maes bywyd ac ynglŷn a materion mae pobl LGBT, eu teuluoedd a’u ffrindiau yn profi.   

Rhadffôn: 0800 840 2069 

Ebost: [email protected] 

 

 

Camdriniaeth Rhywiol neu yn Cartref  

 

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn 

 

I’r rheiny sydd wedi profi trais yn y cartref, trais rhywiol a / neu drais yn erbyn menywod, neu yn poeni am ffrind neu berthynas.  

Rhadffôn: 0808 80 10 800 

Ebost: [email protected] 

SgwrsFyw: livefearfree.gov.wales 

 

Llinell Gyngor Dynion (dynion yn unig) 

Llinell gymorth gyfrinachol i ddynion sydd yn dioddef trais yn y cartref.  

Rhadffon: 0808 801 0327 

Ebost: [email protected] 

Oriau agor: Ewch i’r wefan https://mensadviceline.org.uk/ 

 

 

Llinell Gymorth Trais yn y Cartref  

Y Rhadffôn Cenedlaethol 24-awr 

Mae Llinell Gymorth Trais yn y Cartref yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth rhwng Cymorth i Fenywod a Refuge, ac mae’n wasanaeth cenedlaethol i fenywod sy’n dioddef trais domestig, eu teulu, ffrindiau, cydweithwyr ac eraill sy’n galw ar eu rhan. 

 

 

Rhadffon: 0808 2000 247 

Oriau agor: 7 diwrnod yr wythnos 24 awr y dydd  

 

Hourglass Cymru (Gweithredu ar gamdriniaeth yr henoed) 

Mae llinell gymorth Hourglass Cymru yn cynnig cefnogaeth arbennig i bobl hŷn ac yn darparu gwybodaeth, help a chymorth os ydych yn dioddef camdriniaeth neu yn poeni am rhywun arall yn dioddef camdriniaeth.  

 

Rhadffon: 0808 808 8141 

Testun: 07860 052906 

Ebost: [email protected] 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd