“MAE’N SECTOR ADDYSG UWCH MEWN ARGYFWNG” – HELEDD FYCHAN AS Plaid Cymru yn galw ar Lywodraeth Cymru am gynllun brys i sicrhau hyfywedd ariannol prifysgolion Cymru

Mae Heledd Fychan, llefarydd Plaid Cymru dros Addysg wedi ysgrifennu ar frys at Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg Llywodraeth Cymru, yn galw am adolygiad brys i gyflwr addysg uwch yng Nghymru, yn dilyn adroddiadau pryderus gan Brifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd am bwysau ariannol a allai arwain at golli swyddi.

 

Yr wythnos diwethaf, bu adroddiadau y gallai hyd at 200 o swyddi fod mewn perygl wrth i Brifysgol Aberystwyth geisio arbed £15m, tra bod Prifysgol Caerdydd hefyd wedi dweud wrth staff nad yw ei sefyllfa ariannol “yn dda”ac wedi rhybuddio ei bod yn wynebu diffyg o £35m eleni pe na bai gweithredu.

 

Mae Ms Fychan wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru cyn Datganiad Ysgrifennydd y Cabinet ar ein Blaenoriaethau Addysg yn y Senedd ddydd Mawrth, 14 Mai, yn galw arni “i gydnabod mor fregus yw’r sefyllfa ar hyn o bryd [ym mhrifysgolion Cymru]”. Aeth ymlaen i ddweud bod angen i Lywodraeth Cymruymrwymo i weithio gyda’r sector ar gynllun brys i sicrhau hyfywedd ariannol, yn cynnwys gwarchod swyddi ym mhrifysgolion Cymru”.

 

Dywedodd Heledd Fychan AS, llefarydd Plaid Cymru dros Addysg:

 

“Mae’r diswyddiadau a thrafferthion ariannol Prifysgol Aberystwyth, fel Prifysgolion ar draws Cymru, yn bryderus dros ben. Mae’n sector addysg uwch mewn argyfwng – rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i erfyn arnyn nhw i weithredu ar unwaith.

 

“Mae Plaid Cymru ac arbenigwyr o fewn y sector wedi bod yn rhybuddio Llafur ers blynyddoedd lawer am pa mor fregus yw’r sefyllfa.

 

“Mae ein prifysgolion ni yn adnodd gwbl angenrheidiol i ddyfodol ein gwlad. Mae nhw’n gyflogwyr pwysig, yn cyfrannu at ymchwil allweddol, yn rhan angenrheidiol o ddabtlygu’r gweithlu mewn meysydd megis iechyd ac addysg, ac yn hanfod economaidd o unrhyw wlad ddatblygedig.

 

“Does dim rhagor o amser am eiriau cynnes gan Lywodraeth Llafur Cymru, rhaid gweld gweithredu Mae angen i’r Ysgrifennydd Cabinet newydd gymryd cyfrifoldeb ar unwaith a gweithio gyda’r sector ar gynllun brys i sicrhau hyfywedd ariannol ac i gadw swyddi ym mhrifysgolion Cymru.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-05-13 12:31:26 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd