Newyddion

Heledd Fychan AS yn croesawu ymddiswyddiad Prif Weithredwr URC

Mae llefarydd Plaid Cymru ar chwaraeon, diwylliant a rhyngwladol, Heledd Fychan AS wedi ymateb i ymddiswyddiad prif weithredwr URC, Steve Phillips

"Roedd sefyllfa Steve Phillips o fewn URC wedi dod yn anghynaladwy, ac rwyf yn croesawu'r newyddion ei fod wedi camu o’r neilltu. Dyma'r cam cywir i'w gymryd ar ôl methiant URC hyd yma i ymdrin â honiadau difrifol iawn o misogyny  a rhywiaeth oedd yn ymddangos yn hysbys iddo ef ac eraill.

"Rhaid i benodiad Nigel Walker fel Prif Weithredwr Dros Dro fod yn arwydd o ddechrau ac nid diwedd y newidiadau strwythurol a diwylliannol sylweddol sydd eu hangen yn URC.

"Dylai Llywodraeth Cymru ystyried o ddifrif a yw'n briodol i URC dderbyn rhagor o arian cyhoeddus hyd nes y gwneir y newidiadau hyn. Mae angen sicrwydd arnom fod menywod yn ddiogel rhag misogyny erchyll mewn rygbi, yn ogystal a'n ehangach yn ein cymdeithas."

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS – yn galw ar Brif Weithredwr URC i fynd yn dilyn honiadau difrifol iawn o rywiaeth a misogyny

Mae llefarydd Plaid Cymru dros Chwaraeon, Heledd Fychan AS, wedi galw ar Brif Swyddog Gweithredol Undeb Rygbi Cymru, Steve Phillips, i ymddiswyddo yn dilyn honiadau difrifol tu hwnt o ragfarn rhyw a chasineb at fenywod yn URC.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymuno â gweithwyr ambiwlans ar y llinell biced

Roeddwn yn falch o gefnogi ein gweithwyr ambiwlans ar y llinell biced heddiw (23.1.23). Mae nhw’n chwarae rhan allweddol yn ein system gofal iechyd ac maent yn haeddu cyflog teg ac amodau gwaith diogel.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymateb i lifogydd yn Rhondda Cynon Taf

Mae Heledd Fychan, Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru, newydd ryddhau'r datganiad canlynol mewn ymateb i'r llifogydd mewn ardaloedd ledled Rhondda Cynon Taf heddiw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Plaid Cymru yn Beirniadu Cynlluniau Cyngor Caerdydd i Israddio Diwylliant yn y Brifddinas

Heddiw (21 Rhagfyr 2022), ysgrifennodd yr Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, at arweinydd Cyngor Caerdydd i fynegi ei phryder ynghylch y cynigion i breifateiddio Neuadd Dewi Sant, a chau Amgueddfa Caerdydd a gweithredu’n unig fel cyfleuster symudol.

Mae’r cynigion – a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn dechrau ar 23 Rhagfyr – yn atgoffa rhywun o gynlluniau blaenorol a gyflwynwyd gan y Cyngor i israddio arlwy diwylliannol Caerdydd yn 2016.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS Yn Cefnogi Sreic y Nyrsys

Dydd Iau 15 Rhagfyr, ymwelodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, gyda nyrsys oedd ar streic y tu allan i Ysbyty Brenhinol Morgannwg i fynegi ei chefnogaeth a’i chydsafiad â’u hymgyrch.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn codi pryderon am ddyfodol Swyddfa Bost Pontypridd

Yn dilyn y newyddion bod y rhai sydd yn rhedeg Swyddfa Post Pontypridd yn rhoi gorau iddi ar y 23 o Ragfyr 2022, mae’r Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, Heledd Fychan, wedi codi pryderon yn y Senedd. Mae hi hefyd wedi ysgrifennu at Swyddfa’r Post, sydd wedi cadarnhau eu bod yn chwilio am weithredwyr newydd ond nad oes ganddynt ar hyn o bryd i gymryd drosodd y gwasanaeth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae ‘Miliwn o Siaradwyr’ yn bellach i ffwrdd heb “weithredu radical”

Mae data diweddara’r Cyfrifiad ar sgiliau Cymraeg yn dangos gostyngiad yn y nifer o bobl sy’n dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg. Mae hyn yn cael ei yrru’n rhannol gan ostyngiad yn nifer y plant sy’n dweud eu bod nhw'n gallu siarad Cymraeg.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rydyn ni’n falch o fod Yma o Hyd – Mae’n amser dysgu beth mae hynny’n ei olygu.

Ar y diwrnod y mae Cymru yn chwarae eu gêm gyntaf yng Nghwpan Pêl-droed y Byd ers 60 mlynedd dyma erthygl a gyhoeddwyd gan https://nation.cymru/ ac a ysgrifennwyd gan Heledd Fychan AS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Whilst getting ready for school one morning last week, my nine-year-old son was singing ‘Yma o Hyd’.

He’s also been singing it in his class and in the schoolyard with his friends – an indication that Dafydd Iwan’s epic song and the Cymru Men’s Football Team anthem for the World Cup have captured the imagination and hearts of a new generation of fans.

And with Cymru’s journey at the World Cup starting tomorrow, we’ll no doubt be hearing a lot more of ‘Yma o Hyd’ in the coming days and weeks.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod mynediad i gynnyrch mislif am ddim yn cael ei ddiogelu gan y gyfraith

Bydd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd Plaid Cymru dros Ganol De Cymru, heddiw yn arwain dadl yn y Senedd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu i sicrhau bod pawb sydd angen cynnyrch mislif am ddim yn gallu cael gafael arnynt, ble bynnag y maent yn byw yng Nghymru.

Ym mis Awst, daeth y Ddeddf Cynhyrchion Mislif (Darpariaeth Rhad ac Am Ddim) i rym yn yr Alban gan ei gwneud y wlad gyntaf yn y byd i sicrhau bod cynhyrchion mislif ar gael am ddim. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i gynhyrchion mislif fod ar gael am ddim mewn adeiladau cyhoeddus, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion ledled yr Alban.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd