ALN Heledd Fychan CYM

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rwyf wedi gweld cynnydd mawr yn nifer yr etholwyr sy’n adrodd eu bod yn brwydro i gael addysg addas i’w plentyn neu blant pan fy ganddynt anghenion dysgu ychwanegol. Sbardunodd hyn brosiect ymchwil ac ymatebodd llawer o bobl i'r alwad am dystiolaeth. Mae'r straeon a rennir yn dorcalonnus, yn angerddol ac yn ddewr.

 

Roeddwn yn teimlo ei bod yn bwysig bod eu lleisiau'n cael eu clywed. Mae’r adroddiad isod wedi’i rannu â Phwyllgor Plant a Phobl Ifanc y Senedd ac rwy’n ddiolchgar iawn i’r rhai a gyfrannodd ato. Byddaf yn parhau i wneud hon yn ymgyrch allweddol ar gyfer ein swyddfa. clickiwch y llun isod i Darllen y adroddiad. 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Ymgyrchoedd 2024-05-02 15:00:16 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd