Newyddion

Urdd Gobaith Cymru yn nodi 100fed penblwydd gydag ymgais Guinness World Record

Heddiw, fel y nodwyd gan nifer o fy nghyd Aelodau, roedd y genedl yn dathlu canlwyddiant yr Urdd. ac fel y clywsom drwy ganu gwych ein Llywydd, fel rhan o’r dathliadau, bu pobl o bob oed yn rhan o her lwyddianus yr Urdd i dorri dwy record y byd gan ganu Hei Mr Urdd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyhoeddi Tri yn Rhagor o Adroddiadau Llifogydd 2020 – Ble Mae'r Gweddill?

Mewn ymateb i alwadau gan Heledd Fychan AS, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf heddiw wedi cyhoeddi tri adroddiad pellach i lifogydd 2020 o ganlyniad i Storm Dennis.

Mae'r rhain ar gyer ardaloedd:

- Trefforest

- Glyntaf a'r Ddraenen Wen

- Ffynnon Taf

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: Yn Galw Am Gyhoeddi Adroddiadau Llifogydd 2020: Cymunedau Yn Dal i Aros Am Atebion

 

Mis nesaf, fe fydd hi’n ddwy flynedd ers i gymunedau ar draws Rhondda Cynon Taf a thu hwnt ddioddef llifogydd dinistriol o ganlyniad i Storm Dennis.

Fodd bynnag, hyd yma dim ond 3 o'r 28 o adroddiadau ymchwiliad llifogydd mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi'u rhyddhau, gyda 19 ohonynt yn adroddiadau Adran 19, gan oedi ymhellach y gwaith atal llifogydd yn y dyfodol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Tacteg dargyfeirio sylw” gan y Toriaid yw gelyniaeth tuag at y BBC fydd yn peryglu dyfodol y cyfryngau Cymreig

Mae llefarydd Plaid Cymru ar Ddiwylliant, Heledd Fychan AS, wedi beirniadu Llywodraeth y DU heddiw yn dilyn adroddiadau yn y cyfryngau bod cyhoeddiad yn yr arfaeth bod ffi trwydded y BBC ar fin cael ei rhewi am y ddwy flynedd nesaf.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn derbyn cyfrifoldebau ychwanegol fel rhan o ad-drefnu gan Blaid Cymru

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dweud bod ei blaid yn "barod i wneud gwahaniaeth go iawn" yn 2022 wrth iddo gyflwyno ei dîm yn y Senedd ar ei newydd wedd.

Cadarnhaodd Mr Price mai Heledd Fychan AS fyddai llefarydd Plant a Phobl Ifanc, y Gymraeg, Diwylliant, Chwaraeon a Materion Rhyngwladol, Sioned Williams AS Llefarydd Addysg Ôl-16, Cyfiawnder Cymdeithasol a Chydraddoldeb; a Mabon ap Gwynfor AS y Llefarydd dros Amaethyddiaeth, Materion Gwledig, Tai a Chynllunio.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda ichi gyd!

Mae’r neges Nadolig uchod yn dangos creadigaethau Lois Rhodd o Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion NortonBriallen Davies o Ysgol Gynraedd Gymraeg Gymunedol Llantrisant Dosbarth A o Ysgol Gynradd y Ddraenen Wen – enillwyr fy nghystadleuaeth Nadolig.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adalw’r Senedd: newidiadau i'r rheolau Covid

Gyda achosion Covid yn cynyddu a dyfodiad Omicron, fe gafodd y Senedd ai adalw i drafod y rheoliadau newydd. Roedd y cyfyngiadau newydd yn cynnwys cau clybiau nos, dychwelyd i'r rheol o chwech yn ogystal ag atal tyrfaoedd mewn digwyddiadau chwaraeon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn cefnogi teuluoedd mewn angen dros y cyfnod Nadolig

Eleni eto, daeth Heledd Fychan AS a Bevans Butchers ym Mhontypridd ynghyd i ddosbarthu hamperi bwyd Nadolig i deuluoedd mewn angen dros gyfnod y Nadolig.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth e-gardiau Nadolig

Gyda'r argyfwng hinsawdd a natur yn fater pwysig i bawb, roeddwn eisiau annog plant ysgolion cynradd ledled rhanbarth Canol De Cymru i ddylunio e-gerdyn Nadolig neu addurn wedi'i wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS: Mae gennym ni i gyd, fel Aelodau’r Senedd hon, gyfrifoldeb i wneud popeth o fewn ein gallu i wneud yn siŵr nad oes neb yn mynd heb fwyd.

Yn ystod y pandemig, cynyddodd y defnydd o fanciau bwyd yn sylweddol, gyda’r Trussell Trust yn nodi cynnydd o 11% rhwng Ebrill a Medi 2021 yn cymharu â'r un cyfnod yn 2019. Amcangyfrifir bod y ffigwr hwn yn llawer uwch gan nad yw hyn cynnwys banciau bwyd annibynnol yng Nghymru.

Mae'r duedd gynyddol hon yn peri pryder ac yn dystiolaeth nad yw'r polisïau presennol yn gweithio, gyda bron i chwarter o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd