Heledd Fychan AS yn gwrando ar bryderon y gymuned mewn cyfarfod cyhoeddus diweddar.

Cynhaliodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru, ei chyfarfod cymunedol diweddaraf yn y Porth yr wythnos diwethaf (22ain o Ebrill). Cododd trigolion Porth lawer o faterion a phryderon am faterion lleol, trafnidiaeth gyhoeddus, a gwasanaethau iechyd a gofal. Roedd materion yn amrywio o gyflwr y palmant lleol a baw cŵn i bryderon am gyfnewidfa newydd y Porth a diffyg toiledau cyhoeddus.

Mae Heledd Fychan AS wedi ymrwymo i weithio gyda'r gymuned i fynd i'r afael â'r materion hyn a dywedodd, "Mae bob amser yn bwysig bod mor weladwy â phosibl yn ein cymunedau. Dylai'r holl drigolion gael y cyfle i godi materion yn uniongyrchol gyda'u haelodau etholedig. Mae'r digwyddiadau hyn yn hanfodol i’m gwaith fel Aelod o’r Senedd lle gallaf glywed fy hun am bryderon trigolion a gweithio gyda nhw i’w datrys.”

 

Bydd Heledd Fychan AS nawr yn gweithredu ar bryderon y trigolion ac yn gweithio ochr yn ochr â’r gymuned i’w datrys. Mae Heledd yn gobeithio cynnal cymaint o gyfarfodydd cymunedol â phosibl ar draws y rhanbarth a byddai'n annog unrhyw un i gysylltu os hoffent gael cyfarfod yn eu cymuned nhw.

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-05-10 14:51:30 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd