Newyddion

Protest yn Erbyn Tlodi

 

Neithiwr, cymerodd Heledd Fychan AS ran mewn protest yn erbyn cael gwared ar y codiad o £20 i Gredyd Cynhwysol a drefnwyd gan Cynulliad y Werin Cymru, Cangen Unite Community Cardiff & Area a Cynulliad y Werin Caerdydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod Cyhoeddus Nantgarw – Cofrestrwch heddiw!

Mae Heledd Fychan - Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru - wedi trefnu cyfarfod cyhoeddus yn Nantgarw ar 13 o Hydref. Bydd y cyfarfod yng Ngholeg y Cymoedd, rhang 7pm a 8:30pm.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynllun Ysgolion RhCT

Heddiw, mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried newidiadau i rai ysgolion yn RhCT. Bydd rhain yn cael eu trafod mewn cyfarfod Cabinet yr wythnos nesaf (dydd Llun 4 Hydref).
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Codi mwg i gefnogi Bore Coffi Macmillan

Fel arfer, mae Bore Coffi blynyddol Macmillan yn gweld miliynau o bunnoedd yn cael eu rhoi i helpu i gefnogi pobl sy'n cael eu heffeithio gan ganser

Mae'r arian sy’n cael ei godi yn helpu i ariannu gwasanaethau Macmillan i sicrhau bod pobl â chanser yn gallu cael y cymorth corfforol, emosiynol ac ariannol sydd ei angen arnynt.

Fel cynifer o elusennau, mae Macmillan wedi gweld gostyngiad enfawr yn ei incwm codi arian o ganlyniad uniongyrchol i effaith barhaus Covid-19.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Wythnos Werdd Pontypridd

Rydym hanner ffordd drwy Wythnos Werdd Pontypridd, sydd yn rhan o ymgyrch ehangach ar draws y DU i ddathlu gweithredu ar Newid Hinsawdd.

Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi ei drefnu gan grwpiau cymunedau lleol a actifyddion o bob oed. Maent i gyd yn unedig ac yn benderfynol eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth ac ysbrydoli eraill i ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur. Yn anffodus, i drigolion Pontypridd a’i chymunedau cyfagos, mae’r argyfwng hwn yn real iawn ac ar feddyliau pawb yn dilyn llifogydd dinistriol Chwefror 2020.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pryderon Traffig Pentre Eglwys

 

Yr wythnos diwethaf, gofynnodd preswylydd imi ymweld â Pentre’r Eglwys i glywed a gweld pryderon sydd ganddynt am draffig, goryrru a pharcio.

Mae pobl eraill hefyd wedi bod mewn cysylltiad i godi pryderon, ac maent am weld gwelliannau yn cael eu rhoi ar waith i wneud y pentref yn fwy diogel i gerddwyr.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

£67.4 miliwn wedi’i golli i deuluoedd yng Nghanol De Cymru- Heledd Fychan AS

Wythnos yma, fe arweiniodd Plaid Cymru ddadl yn y Senedd ar Gredyd Cynhwysol.

Dwi'n yn gwrthwynebu'n gryf cynnig Llywodraeth y DU i gael gwared ar y cynnydd o £20 mewn credyd cynhwysol. Byddai'r toriad arfaethedig hwn yn effeithio ar 65,230 o deuluoedd sydd yn byw yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg, gyda cyfanswm y golled yn £67.4 miliwn.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Croesawu ein Harwyr Olympaidd Cymreig

Cefais y fraint o groesawu ein tîm gwych Cymru i’r Senedd yr wythnos hon yn dilyn eu llwyddiannau anhygoel yng ngemau Olympaidd a Pharalympaidd Tokyo 2020.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tollau A470 yr ateb anghywir i broblem ddifrifol

Plaid yn cyhuddo Llafur o chwilio am “benawd” dros dollau ar yr A470

a470.jpg

Mae Llywodraeth Cymru dros yr haf wedi bod yn ymgynghori ar gynigion i godi tâl ar yrwyr i ddefnyddio'r A470 rhwng Glan-Bad a Phontypridd, fel rhan o gynlluniau i leihau llygredd trwy Barth Aer Glân. Gwnaethpwyd y mwyafrif o breswylwyr yn ymwybodol trwy lythyrau yn cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol gan rai preswylwyr a oedd wedi derbyn hysbysiad, tra nad oedd eraill a fyddai’n cael eu heffeithio wedi derbyn unrhyw wybodaeth ac felly yn methu ag ymateb i’r ymgynghoriad.

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cwrdd â'r Tîm

Gyda dechrau tymor newydd y Senedd yn brysur agosáu, hoffwn gyflwyno fy nhîm

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd