Tafwyl

Braf iawn oedd ymweld a Tafwyl dros y penwythnos, a mwynhau’r arlwy yn ogystal a’r stondinau.

Er bod peth glaw, ni wnaeth hynny amharu o gwbl ar yr hwyl a braf oedd gweld pobl o bob oed yn dathlu’r Gymraeg – bod nhw’n siarad yr Iaith neu beidio.

Mae Tafwyl mor bwysig fel digwyddiad yn ein prif ddinas sy’n dathlu a normaleiddio’r Gymraeg. Llongyfarchiadau i bawb fu’n rhan o’r trefnu ac a gymerodd ran.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-06-29 13:48:21 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd