Eisteddfod RhCT 2024

Walk for Eisteddfod RCT 2024!

I’m excited to announce that I will be putting on my walking boots to raise money for the Eisteddfod that’s coming to RCT in 2024. Over the next year, I'll be taking on ten walking challenges through the beautiful landscapes of Rhondda Cynon Taf to showcase this amazing part of Wales and raise money for the National Eisteddfod.

My first walk is on September 30th, and I have a busy schedule of walks planned over the next year. I will be walking through the beautiful countryside and visiting local landmarks across RCT, starting in Llanwynno in Ynysybwl. Cllr Paula Evans will be joining me, and we will be meeting at 10:15am at Heol y Mynach, CF37 3PE. If you would like to join us, please let me know via [email protected]

Future walks are due to take place on the dates below with locations to be confirmed. Please get in touch if you are interested in leading one of the walks, or have a suggestion for a route!

 

 • Sunday, October 15th
 • Sunday, November 19th
 • Friday, December 1st
 • Sunday, January 7th
 • Friday, February 2nd
 • Friday, March 1st
 • Sunday, April 7th
 • Monday, May 6th
 • Saturday, July 6th - Pontypridd Circular 12 miles

 

 How You Can Help 

To support our cause, please consider making a donation through the dedicated fundraising page. You can also join me on a walk and raise funds through the link, or by organising your own event for the Eisteddfod. Even if you can't join me on a walk, you can still make a difference by sharing this page with friends, family, or colleagues to help raise money for the Eisteddfod.

Donate here: https://www.justgiving.com/page/heledd-fychan-1694630120052

Taith gerdded yr Eisteddfod RhCT 2024!

Dwi’n mynd i wisgo fy esgidiau cerdded ac am fynd ati i grwydro Rhondda Cynon Taf i weld y tirweddau hanesyddol a darluniadol yn y rhan hon o Gymru i godi arian ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol. 

Mae fy nhaith gyntaf ar Fedi 30ain, ac mae gen i amserlen brysur o deithiau cerdded wedi'u cynllunio dros y flwyddyn nesaf. Byddaf yn cerdded trwy ein cefn gwlad hardd ac yn ymweld â thirnodau lleol ledled RhCT, gan ddechrau yn Llanwynno yn Ynysybwl. Bydd y Cynghorydd Paula Evans yn ymuno â mi, a byddwn yn cyfarfod am 10:15am yn Heol y Mynach, CF37 3PE. Os hoffech ymuno a ni, ebostiwch fi – [email protected] 

 Dyma pryd bydd y teithiau nesaf. Mae’r lleoliadau angen eu cadarnhau – rhowch wybod os hoffech arwain taith neu ymuno! 

  

 • Sunday, October 15th
 • Sunday, November 19th
 • Friday, December 1st
 • Sunday, January 7th
 • Friday, February 2nd
 • Friday, March 1st
 • Sunday, April 7th
 • Monday, May 6th
 • Saturday, July 6th - Pontypridd Circular 12 miles

 

Sut gallwch helpu  

I gefnogi, plis ystyriwch gyfrannu drwy'r dudalen codi arian. Gallwch hefyd ymuno â mi ar y daith gerdded a chodi arian eich hun. Os na allwch ymuno â mi ar daith gerdded, gallwch barhau i gefnogi yr achos trwy rannu'r dudalen hon gyda ffrindiau, teulu neu gydweithwyr i helpu i godi arian ar gyfer yr Eisteddfod neu drwy drefnu eich digwyddiad eich hun. 

Cyfranwch yma: https://www.justgiving.com/page/heledd-fychan-1694630120052

 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
 • Brooke Webb
  published this page 2023-09-20 16:38:14 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd