Ymweliad Pwyllgor i ogledd Cymru

Wythnos diwethaf, ymwelais gyda gogledd Cymru gyda’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Fe fuom i lu o lefydd amrywiol, gyda nifer ohonynt yn gyfarwydd iawn imi yn sgil fy swydd flaenorol gyda Amgueddfa Cymru megis Ty Pawb, Theatr Clwyd a’r Amgueddfa Lechi wrth gwrs.

Roedd yn gyfle pwysig i ni fel Pwyllgor glywed am ddatblygiadau ledled  rhanbarth tra’n trafod yr effaith a gafodd COVID-19 ar y sefydliadau ynghyd a’u cynlluniau a’u gobeithion at y dyfodol.

Gellir darllen mwy o am y trip yma: Ymweliad cyntaf pwyllgor y Chweched Senedd: ymchwiliad i chwaraeon a diwylliant yng ngogledd Cymru


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-06-29 13:30:51 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd