Profiad gwaith: Deian Hughes

Mae Deian Hughes yn fyfyriwr sydd newydd orffen ei flwyddyn gyntaf yn astudio gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunodd â'r tîm wythnos yma am brofiad gwaith yn gweithio yn fy swyddfa ranbarthol a fy swyddfa yn y Senedd. Ar ei ddiwrnod olaf ysgrifennodd y blog hwn am ei brofiad 

 

 

Dros y tri diwrnod diwethaf o fy mhrofiad gwaith gyda Heledd, a'i thîm, rwyf wedi cael llawer o brofiadau newydd o fewn gwleidyddiaeth. Cefais y pleser o gwrdd â'i thîm yn eu swyddfa ranbarthol, ym Mhontypridd, ac yn eu swyddfa yn y Senedd, yn Nhŷ Hywel. 

Rwyf newydd orffen fy Mlwyddyn Gyntaf yn astudio Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol ym Mhrifysgol Caerdydd a wnes i gysylltu â Heledd am brofiad gwaith. Roeddwn i eisiau dysgu mwy am ei rôl fel AS a'r rhanbarth y mae hi’n cynrychioli. Cefais gyfle i ddysgu a thrafod gwahanol faterion sy'n wynebu'r rhanbarth megis costau byw a llifogydd.  

Mae wedi bod yn brofiad bythgofiadwy ac edrychaf ymlaen at fwy o brofiadau a chyfleoedd, gyda'r blaid, dwi’n annog unrhyw un i chwilio am brofiad gyda'r blaid neu eich Aelod o’r Senedd. 

 

Wythnos hon roedd hi’n bleser croesawu Deian Hughes, myfyriwr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol  o Brifysgol Caerdydd ar brofiad gwaith gyda fy nhîm yn y rhanbarth a hefyd yn y Senedd. 

Mae Deian wedi bod yn help mawr dros yr wythnos ddiwethaf ac edrychaf ymlaen at weld beth mae'n ei wneud yn y dyfodol.  

Diolch Deian. 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-06-17 16:40:34 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd