Ymchwiliad Annibynol: Chwarel Craig Yr Hesg

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi bod yn cefnogi ymgyrch trigolion lleol yn erbyn ehangu Chwarel Craig Yr Hesg. Mae ceisiadau i ehangu wedi cael eu gwrthod ddwywaith gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Rhondda Cynon Taf. Ar y 21 Mehefin 2022  fe fydd Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru yn cynnal ymchwiliad cyhoeddus mewn i'r estyniad.

Bydd cyfle i drigolion lleol gyflwyno eu tystiolaeth ar brynhawn dydd Mawrth 21ain o Fehefin a bore dydd Mercher 22ain o Fehefin.
 
Gofynnir i drigolion sy'n dymuno siarad ar y diwrnodau hyn e-bostio / ysgrifennu at PCAC cyn y 10fed o Fehefin. 

 

Ebost: [email protected]

PEDW postal address: Planning & Environment Decisions Wales

Welsh Government,

CP2, Cathays Park,

Cardiff,

CF10 3NQ


Am mwy o manylion ewch i: https://www.pontypriddtowncouncil.gov.uk/craig-yr-hesg-quarry-public-inquiry


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-05-31 12:56:02 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd