Dylai pobl gael dweud eu dweud am ddyfodol Pontypridd

Heddiw mae’r Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru a’r Cynghorydd dros Dref Pontypridd Heledd Fychan AS wedi lansio ymgynghoriad i ofyn i drigolion, busnesau ac ymwelwyr â Phontypridd rannu eu barn am yr hyn yr hoffent ei weld yn digwydd i'r adeiladau gwag yng nghanol y dref.

Mae hyn yn dilyn yr adroddiad diweddar a drafodwyd gan Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf am ddatblygu yr adeiladau gwag yn y dref yn y dyfodol, lle roedd yn amlwg nad oedd unrhyw ymgynghori cyhoeddus wedi bod i helpu i lywio’r cynlluniau.

 Meddai Heledd Fychan AS:

 “Dylai pobl sy’n byw, gweithio ac sydd yn ymweld â Phontypridd gael dweud eu dweud am ddyfodol y dref, gan gynnwys yr holl ddatblygiadau posib.

 

 “Ar hyn o bryd, mae'n ymddangos bod pob penderfyniad yn cael ei wneud i'r dref yn hytrach na gyda ac nid yw llais y bobl sy'n byw, gweithio a defnyddio'r dref yn cael ei ystyried yn y prosesau gwneud penderfyniadau.

 

 “Wrth siarad â busnesau a thrigolion lleol, rwyf wedi clywed cymaint o syniadau gwych y gellid ac y dylid eu hymgorffori yn y cynlluniau hyn. Byddwn felly yn annog pawb sydd eisiau dweud eu dweud i gwblhau'r arolwg a lansiais, fel y gellir eu cyflwyno i Gabinet Cyngor RhCT i'w ystyried cyn iddynt wneud unrhyw benderfyniadau terfynol. "

 

Dolen i'r arolwg yma: https://www.heleddfychan.wales/ponty_town_development


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-11-30 16:52:04 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd