Heledd Fychan AS yn cefnogi teuluoedd mewn angen dros y cyfnod Nadolig

Eleni eto, daeth Heledd Fychan AS a Bevans Butchers ym Mhontypridd ynghyd i ddosbarthu hamperi bwyd Nadolig i deuluoedd mewn angen dros gyfnod y Nadolig.

 

Dywedodd Heledd Fychan AS:

“Mae nifer o deuluoedd ledled y rhanbarth wedi  dioddef caledi dros y blynyddoedd diwethaf, yn sgil Covid-19 a thoriadau i gymorth ariannol gan Lywodraeth y DU.

"Roedd yn fraint gweithio eto gyda Bevans Butchers unwaith eto eleni i ddosbarthu hamperi bwyd Nadolig i deuluoedd mewn angen, a dod a ysbryd yr ŵyl i'w haelwydydd.

"Diolch hefyd i staff Cyngor Rhondda Cynon Taf a Chapel y tabernacl yn Efail Isaf am eu cymorth i ddarparu'r parseli bwyd wnaeth wneud gwahaniaeth enfawr i deuluoedd dros y Nadolig.”


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-01-18 19:04:06 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd