COP26 - Diwrnod Dinasoedd, Rhanbarthau a'r Amgylchedd Adeiledig.

 

Ar 11 Tachwedd, mynychais COP26 yn Glasgow lle canolbwyntiwyd ar Ddinasoedd, Rhanbarthau a'r Amgylchedd Adeiledig.

Roedd gan y sesiynau y bûm ynddynt nifer o syniadau gwych ynghylch atal a rheoli llifogydd, gyda chymunedau yn arwain gyda cefnogaeth Llywodraethau yn hytrach na fel arall. Mynychais sesiwn ddiddorol hefyd yngln â sut y gall cerddoriaeth a'r celfyddydau helpu i ysbrydoli pobl i weithredu mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd.

 

Un uchafbwynt oedd cwrdd â Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru, a oedd yn bendant yn chwifio'r faner dros Gymru yn Glasgow. Byddaf yn cyfarfod â nhw eto yn fuan i drafod sut y gallwn droi’r trafodaethau yn Glasgow yn gamau gweithredu cadarn.

Heb os, mae COP26 wedi methu â chyrraedd rhai meysydd allweddol, ond mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth sicrhau bod arweinwyr y byd yn troi eu geiriau cynnes mewn i weithredoedd pendant.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-12-08 11:34:24 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd