Taith gerdded noddedig o Glydach i Bontypridd

Bore 'ma, ymunais â Jodie a Kyle, a hefyd gwirfoddolwyr eraill o Cymorth Galar Cymru ar eu taith gerdded noddedig o Glydach i Bontypridd.

Pan wnes i gwrdd â Jodie a Kyle yn eu swyddfa nôl ym mis Medi cefais fy ysbrydoli gan eu gwaith anhygoel i gefnogi eraill gyda galar ar ôl profi galar eu hunain yn dilyn marwolaeth drasig eu babi Dylan.

Mae Cymorth Galar Cymru yn sefydliad gwirfoddol sy'n cefnogi pobl trwy brofedigaeth.

Os hoffech chi helpu i gefnogi'r sefydliad gwych hwn mae dal amser i gyfrannu trwy'r ddolen isod.

Cyfrannu yma.

Diolch i bawb sydd eisoes wedi rhoi.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-11-28 00:02:43 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd