Heledd Fychan AS yn cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth e-gardiau Nadolig

Gyda'r argyfwng hinsawdd a natur yn fater pwysig i bawb, roeddwn eisiau annog plant ysgolion cynradd ledled rhanbarth Canol De Cymru i ddylunio e-gerdyn Nadolig neu addurn wedi'i wneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu.

Rwy’n falch iawn o gyhoeddi mai enillwyr y gystadleuaeth e-gardiau Nadolig eleni yw:

Dan 7: Lois Rhodd - Ysgol Gynradd Gymraeg Pont Sion Norton

 

7-11: Briallen Davies - Ysgol Gynradd Gymraeg Llantrisant

Dosbarth mwyaf creadigol: Dosbarth A, Ysgol Gynradd Hawthorn

 

Bydd e-gerdyn yn cynnwys eu dyluniadau buddugol yn cael ei anfon at bobl ledled Cymru a bydd yr enillwyr yn derbyn eu gwobr yr wythnos nesaf. Fe'u gwahoddir hefyd i ymweld â'r Senedd ynghyd â'u dosbarth.

 

 Rwyf eisiau diolch i bawb a gymerodd ran yn fy nghystadleuaeth Nadolig. Derbyniais gymaint o gynigion anhygoel a chreadigol gan blant ysgol ledled y rhanbarth ac roedd yn anodd dewis tri enillydd!

 

Bydd pawb a gystadlodd ac a ddarparodd fanylion cyswllt yn derbyn tystysgrif am gystadlu.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-12-10 15:01:54 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd