Adalw’r Senedd: newidiadau i'r rheolau Covid

Gyda achosion Covid yn cynyddu a dyfodiad Omicron, fe gafodd y Senedd ai adalw i drafod y rheoliadau newydd. Roedd y cyfyngiadau newydd yn cynnwys cau clybiau nos, dychwelyd i'r rheol o chwech yn ogystal ag atal tyrfaoedd mewn digwyddiadau chwaraeon.

Yn ystod y ddadl gofynnais am eglurhad ar effeithiolrwydd Pasys Covid. Mynnodd y Prif Weinidog eu bod wedi bod yn effeithiol yn atal achosion Covid ond roedd rhaid newid y modd yr oeddynt yn cael eu defnyddio.

Codais y mater eto ynglŷn â phasys covid i bobl sydd methu cael brechlyn neu gymryd profion llif un ffordd. Rwyf wedi codi mater hyn ar 7 achlysur gwahanol dros y misoedd diwethaf. Mae’n siomedig nad yw pethau wedi newid. Byddaf yn parhau i godi’r mater hwn gyda’r Gweinidog.

Fe effeithiodd y newid sydyn yn y rheoliadau ar nifer o fusnesu yn y rhanbarth dros y cyfnod ddyla’i fod wedi bod y prysuraf i nifer o sectorau.

Mae ceisiadau yn agor ar y 18 Ionawr 2022 am gymorth ariannol i fusnesau y mae cyfyngiadau Covid wedi effeithio arnynt. 

Mae'r Gronfa Cadernid Economaidd wedi'i thargedu at fusnesau a sefydliadau yn y sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyni cyflenwi, sydd wedi'u heffeithio’n sylweddol gan ostyngiad o fwy na 60% o drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022 a bydd yn parhau ar agor am bythefnos.

Mae'r ddolen isod yn cynnwys gwiriwr cymhwysedd ble gall busnes ddarganfod faint y gallant ddisgwyl ei dderbyn mewn cymorth ariannol

https://fundchecker.businesswales.gov.wales/businesssupport


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-01-18 19:22:59 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd