Heledd Fychan AS yn cwrdd a Actifyddion Hinsawdd Ifanc yn y Senedd.

Mis diwethaf, fe wnaeth Heledd Fychan AS gyfarfod grŵp o ddisgyblion o Ysgolion Uwchradd y Pant a Fitzalan fel rhan o’u hymweliad â’r Senedd gyda Surfers Against Sewage.

Cafodd y disgyblion gyfle i holi Heledd a Julie James AS (Gweinidog dros Newid Hinsawdd) ar faterion pwysig fel yr amgylchedd, llygredd plastig a'u profiadau yn COP26.

Dywedodd Heledd Fychan AS:

“Mae lleisiau pobl ifanc yn ran allweddol o’r frwydr yn erbyn newid hinsawdd felly roedd yn ysbrydoledig i glywed eu syniadau ynglŷn a sut i fynd i’r afael â llygredd plastig yn ein hysgolion. Edrychaf ymlaen at weithio gyda nhw, a cefnogi eu hymgyrch yn y dyfodol. ”

 

Oeddech chi'n gwybod bod cynhyrchu 1 tunnell o blastig yn cynhyrchu hyd at 2.5 tunnell o garbon deuocsid?

I ddarganfod mwy am Surfers against Sewage a'r gwaith maen nhw'n ei wneud yng Nghymru cliciwch yma.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2022-01-18 19:14:16 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd