Pasys Covid

Pan ddaeth pasys Covid i rym ym mis Hydref, cysylltodd nifer o etholwyr i rannu eu pryderon ynglŷn â'r ffaith nad yw’r canllawiau yn ddigon clir i'r rhai sydd wedi'u heithrio rhag cael y brechlyn a chymryd profion llif  oherwydd cyflyrau meddygol.

Codais hyn sawl gwaith gyda’r Gweinidog Iechyd ac er bod canllawiau wedi’u diweddaru i ddweud y dylai lleoliadau dderbyn y rhai sydd wedi’u heithrio mae pobl dal i gael eu troi i ffwrdd.

Gallwch glywed beth ddywedais isod.

Er fy mod yn cefnogi gweithredu pasys Covid i atal Covid, nid wyf yn cefnogi cyfyngu pobl rhag mynychu mannau cyhoeddus.

Mae’r canllawiau yn Lloegr wedi bod yn llawer cliriach ar y mater hwn, a byddaf yn parhau i godi hyn gyda'r Gweinidog Iechyd nes bod pawb yn gallu derbyn pas covid.

Os yw'r newidiadau hyn wedi effeithio arnoch chi neu aelod o'ch teulu, cysylltwch â'r swyddfa


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-11-28 00:38:39 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd