Newyddion

Heledd Fychan AS yn galw ar Bencampwriaeth y Chwe Gwlad i aros yn rhad ac am ddim

Yn dilyn y newyddion bod Llywodraeth y DU wedi gwrthod galwadau i sicrhau bod darlledu y Chwe Gwlad yn cael ei gynnig ddarlledwyr di dâl yn uni, fe wnaeth llefarydd Plaid Cymru dros Chwaraeon, Heledd Fychan AS godi cwestiwn brys yn y Senedd ar y mater ddoe.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

“Ni all pobl fforddio aros yn hirach am weithredu” – Heledd Fychan AS

Dim ond un o bedwar ar ddeg o argymhellion Llywodraeth Lafur Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng Costau Byw sydd wedi’i gyflawni, yn ôl ymchwil gan Blaid Cymru.

Ym mis Awst y llynedd, ffurfiodd Llywodraeth Cymru grŵp o 18 o arbenigwyr i gynghori’r Llywodraeth ar yr effaith y mae’r argyfwng Costau Byw yn ei chael ar bobl Cymru, ac i nodi camau y dylid eu cymryd i liniaru’r effaith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn gwahodd sefydliadau lleol i fynychu'r pumed digwyddiad costau byw

Mae'r argyfwng costau byw ymhell o fod drosodd gyda miloedd o bobl yng Nghanol De Cymru yn cael trafferth i dalu eu costau cartref hanfodol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Heledd Fychan AS yn ymuno â meddygon ifanc ar y llinell biced

Bore ‘ma, ymunais â ein meddygon ifanc ar y llinell piced yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg
Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymweld â Mothers Matter i drafod cefnogaeth I menywod a'u teuluoedd

Cefais ymweliad diddorol ac addysgiadol i Mothers Matter yn Nhonypandy yn ddiweddar. Maent yn gwneud gwaith ysbrydoledig yn darparu cefnogaeth hanfodol i fenywod, dynion a theuluoedd yn ystod eu profiadau cyn-enedigol ac ôl-enedigol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Heledd Fychan AS yn ymweld â banc babI Ynysybwl

Fe wnes i fwynhau ymweld gyad Banc Babi Ynysybwl mis yma. Wedi'i leoli yn y ganolfan gymuned, mae'r banc babi yn darparu eitemau hanfodol fel cewynnau, fformiwla, teganau a dillad am ddim i'r rhai sydd eu hangen. Diolch o galon i Cyng. Paula Evans a’r gwirfoddolwyr anhygoel sy'n gwneud hyn yn bosibl ac yn rhoi eu hamser i gefnogi teuluoedd yn y gymuned.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

HELEDD FYCHAN AS Ymweld â RE: Make it Valleys

Roedd yn wych cyfarfod â Nova a’r tîm yn RE:MAKE Valleys ddydd Gwener diwethaf ac ymweld â’u siop dim gwastraff a gofod cymunedol yn Maerdy.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad S4C angen bod yn ‘drobwynt’ meddai Plaid Cymru

Llefarydd Plaid Cymru Heledd Fychan yn ymateb i adroddiad ‘ysgytwol’ i S4C

Mae angen i adroddiad ‘ysgytwol’ i mewn i honiadau o fwlio o fewn S4C fod yn ‘drobwynt’ i’r sianel meddai Plaid Cymru.

Cafodd yr adroddiad gan gwmni cyfreithwyr Capital Law ar yr amgylchedd o fewn S4C ei gyhoeddi heddiw.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Myfyriwr prifysgol yn cael profiad gwaith mewn Gwleidyddiaeth gyda Heledd Fychan AS

ros y 2 fis diwethaf mae Poppy, myfyriwr Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol blwyddyn olaf o Brifysgol Abertawe, wedi ymuno â fi a fy nhîm. Mae Poppy wedi helpu’r tîm gydag amrywiaeth o dasgau ymchwil a chefnogi’r tîm yn y Senedd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae canlyniadau PISA yn dangos bod canlyniadau yng Nghymru wedi cymryd cam yn ôl

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r canlyniadau PISA diweddaraf a ryddhawyd heddiw, sy'n dangos y canlyniadau gwaethaf yng Nghymru ers iddynt gymryd rhan yn PISA am y tro cyntaf yn 2006. Cymru hefyd oedd y wlad ddatganoledig a sgoriodd isaf yn y DU ar gyfer y tri maes, sef Mathemateg, Gwyddoniaeth a Darllen.

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu'r modd y delir â chyfraddau tlodi plant yng Nghymru gan ddweud bod hyn yn anochel wedi cyfrannu at y canlyniadau, ac arwain at absenoldeb uchel yn ysgolion Cymru.

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd