MAE PENDERFYNIAD OVO ENERGY YN DANGOS DIRMYG LLWYR AT YR IAITH A SIARADWYR Y GYMRAEG

Mae Plaid Cymru wedi ymateb i'r newyddion bod y cwmni OVO Energy yn bwriadu dod â’i wasanaeth ffôn Cymraeg a biliau iaith Gymraeg i ben, yn ogystal â chynghori cwsmeriaid i ddefnyddio Google Translate i ddarllen eu biliau trwy’r Gymraeg.

Unodd OVO Energy â Swalec yn 2013, gan gymryd ymlaen ei wasanaeth Cymraeg ar y pryd.

 

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Heledd Fychan AS, llefarydd Plaid Cymru dros y Gymraeg a Diwylliant:

"Mae'r penderfyniad hwn gan OVO, a'r camau y maent wedi'u cymryd, yn dangos diffyg ymwybyddiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol difrifol. Mae hyn yn dangos dirmyg llwyr at yr iaith a siaradwyr y Gymraeg.

"Er bod gennym Gomisiynydd y Gymraeg a hawliau fel siaradwyr, mae'r cwmni hwn yn meddwl ei bod hi'n iawn i'n trin fel dinasyddion eilradd.

"Mae'n hollol warthus - heb sôn am sarhaus - eu bod yn awgrymu bod cwsmeriaid yn rhoi eu biliau drwy Google Translate er mwyn eu darllen yn Gymraeg.

"Rhaid i Gomisiynydd y Gymraeg gamu i'r adwy i sicrhau bod y cwmni cyfleustodau hanfodol yma yn ymwybodol o'i ddyletswyddau i bobl yng Nghymru."


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2024-02-22 16:16:22 +0000

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd