Cynllun Ysgolion RhCT

Heddiw, mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi eu bod yn ystyried newidiadau i rai ysgolion yn RhCT. Bydd rhain yn cael eu trafod mewn cyfarfod Cabinet yr wythnos nesaf (dydd Llun 4 Hydref).
Nid oes llawr o fanylion ar gael ar hyn o bryd, ond mae'r cynnig yn rhestru'r newidiadau arfaethedig canlynol:
- Ysgol Llanhari - moderneiddio a newid y mwyafrif o adeiladau presennol yr ysgol.
- Ysgol Cwm Rhondda - creu ysgol 3-19 oed newydd trwy ailfodelu a moderneiddio'r safle presennol, neu adeiladu ysgol newydd sbon ar safle arall.
- Darpariaeth gynradd cyfrwng Saesneg newydd ar gyfer ardal Glyn-coch - disodli'r ddwy ysgol bresennol, yn amodol ar ymgynghoriad statudol ynghylch ad-drefnu ysgolion a'r gweithdrefnau penderfynu.
- Ysgol arbennig newydd - er mwyn ymateb i'r galw cynyddol ar gyfer darpariaeth ysgol arbennig.
- Ysgol Gynradd Pen-rhys - Ysgol newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.
- Ysgol Gynradd Maes-y-bryn (Llanilltud Faerdref) Ysgol newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.
- Ysgol Gynradd Tonysguboriau (Tonysguboriau) - Ysgol newydd sy'n addas ar gyfer yr 21ain Ganrif.
Er bod rhai o'r newidiadau hyn eu dirfawr angen, megus buddsoddiad yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, mae llawer o bobl eisoes wedi bod mewn cysylltiad i fynegi pryder am rai o'r cynigion a restrir uchod. Hoffwn glywed eich barn, unai yn y sylwadau isod neu os hoffwch anfon e-bost ataf - [email protected]
Byddaf yn eich diweddaru cyn gynted ag y byddrhagor o wybodaeth am y cynigion ar gael.

Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Heledd Fychan
    published this page in Newyddion 2021-09-28 20:31:08 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd