Gofal Galar Cymru

Wythnos diwethaf, cefais bleser o gyfarfod â Kyle a Jodie a'u tîm o wirfoddolwyr yn Gofal Galar Cymru/Grief Support Cymru. Roedd y tîm ymroddedig i gyd yn brysur yn cefnogi eu cleientiaid, ac roedd yn wych i weld nhw wrth eu gwaith.

Dechreuodd Kyle a Jodie y grŵp yn dilyn marwolaeth torcalonnus eu mab, Dylan.

Ar ôl cael ei sefydlu yn 2020, maent eisoes wedi gweithio gyda 268 o gleientiaid. Roedd clywed yr adborth yn cynhesu'r galon, gyda llawer yn dweud pa mor bwysig bu'r cyswllt â GSC  wrth ddelio â galar.  

Yn ogystal â bod yn brysur yn gweithio gyda chleientiaid, maent hefyd yn ceisio sefydlu eu hunain fel elusen gofrestredig. Maent yn llunio ceisiadau am gyllid i helpu gyda'r holl gostau gweinyddol, fel y gall y grŵp ymgymryd â mwy o gleientiaid.  

Maent hefyd yn darparu sesiynau galw mewn dwywaith yr wythnos, ac yn rhedeg clwb cymdeithasol - The Owl Club - bob yn ail ddydd Mawrth. Mae’r clwb yn rhywle gall pobl dod i gael cwmni gyda phobl eraill sydd hefyd yn teimlo’n unig. Am fwy o wybodaeth ffoniwch 01443 440510 Est 2. 

Gallwch gefnogi'r gweithgareddau codi arian Gofal Galar Cymru drwy ymuno â'u tudalen Facebook - @griefsupportcymru neu chwilio am Raffl “Good Grief” ar Facebook. 

Digwyddiadau Codi Arian

Mae Grief Support Cymru yn trefnu taith gerdded noddedig o Gwm Clydach i Bontypridd ar y 13eg o Dachwedd. Beth am ymuno â nhw a Dylan Bear er mwyn codi arian fel y gallant helpu mwy o bobl?

 

Maent yn chwilio am wirfoddolwyr newydd, ac maent yn darparu hyfforddiant llawn i bobl a hoffai ymuno â'r tîm.  


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-10-07 17:44:13 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd