Wythnos Werdd Pontypridd

Rydym hanner ffordd drwy Wythnos Werdd Pontypridd, sydd yn rhan o ymgyrch ehangach ar draws y DU i ddathlu gweithredu ar Newid Hinsawdd.

Mae hwn yn ddigwyddiad sydd wedi ei drefnu gan grwpiau cymunedau lleol a actifyddion o bob oed. Maent i gyd yn unedig ac yn benderfynol eu bod eisiau gwneud gwahaniaeth ac ysbrydoli eraill i ymateb i'r argyfwng hinsawdd a natur. Yn anffodus, i drigolion Pontypridd a’i chymunedau cyfagos, mae’r argyfwng hwn yn real iawn ac ar feddyliau pawb yn dilyn llifogydd dinistriol Chwefror 2020.

Yn barod, mae nifer o weithgareddau gwahanol wedi'u cynnal ar draws Pontypridd.Penwythnos diwethaf cymerais ran mewn ‘Litter pick’ gwisg ffansi, gyda T-Rex yn ymuno helpu trigolion i glirio sbwriel yn y dref.

 

Hefyd, cefais drafodaeth wych gyda’r fforwm ieuenctid lleol, wath rannu eu syniadau o ran sut y gallwn ni gyd wneud gwahaniaeth a mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a natur. Mae mwy o ddigwyddiadau wedi eu trefnu am weddill yr wythnos a gallwch ganfod mwy o wybodaeth ynglŷn a sut i gymryd rhan yma.

 

Os hoffech rannu eich syniadau gyda mi ar faterion gwyrdd gallwch lenwi fy arolwg yma.

Neu beth am ymuno fy ngweithdy ddydd Sadwrn yma 25ain o Fedi yng Nghlwb y Bont, Pontypridd rhwng 1-4pm

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-09-22 16:45:57 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd