Atebolrwydd yn hanfodol yn Sgandal Mamolaeth Cwm Taf

Ddoe (dydd Mawrth 5 Hydref), ymatebodd Heledd Fychan AS yn y Senedd i’r adroddiad diweddaraf gan banel annibynnol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â’r sgandal mamolaeth ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

Mewn siambr dawel, myfyriodd Heledd ar y sgandal a’r effaith barhaus ar y teuluoedd a fydd yn cael eu heffeithio gan golli eu plentyn am weddill eu hoes gan nodi: “Nid yw'n bosibl gor-bwysleisio'r boen, y brifo, y niwed a'r gofid sydd wedi'i achosi i bob un o'r teuluoedd y mae'r sgandal hon wedi effeithio arnynt ac mae hynny'n parhau.

Gan nodi'r casgliad echrydus y gallai traean o farw-enedigaethau fod wedi cael eu hosgoi, cododd Heledd y mater atebolrwydd o ran rheolwyr a oedd yn arwain yr ysbytai ar y pryd gan ofyn pam eu bod yn gallu gadael a pharhau i weithio mewn rolau tebyg, heb unrhyw effaith yn ôl pob golwg. , gan nodi: “Aall y Gweinidog ddweud â'i llaw ar ei chalon bod atebolrwydd wedi bod o ran y sgandal hon, o ystyried bod nifer o'r arweinyddion blaenorol o ran y bwrdd iechyd wedi cael taliadau mawr wrth adael a'u bod nhw'n parhau i weithio yn y maes iechyd rŵan, efallai mewn bwrdd iechyd gwahanol, tra bod y rhai sydd wedi dioddef profedigaeth wedi cael eu gadael heb ddim? Ble mae'r atebolrwydd, Weinidog?”

Gellir darllen yr adroddiad yma: adroddiad-thematig-y-categori--marw-enedigaethau-medi-2021.pdf (llyw.cymru)


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-10-06 16:29:40 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd