Protest yn Erbyn Tlodi

 

Neithiwr, cymerodd Heledd Fychan AS ran mewn protest yn erbyn cael gwared ar y codiad o £20 i Gredyd Cynhwysol a drefnwyd gan Cynulliad y Werin Cymru, Cangen Unite Community Cardiff & Area a Cynulliad y Werin Caerdydd.

Er i'r tywydd rwystro rhai pobl rhag mynychu, roedd pawb oedd yno yn unedig wrth fynnu y dylai pawb gael incwm, cartref a bwyd digonol.

Mewn anerchiad angerddol i’r dorf, soniodd Heledd am ei dicter at y ffordd y mae pobl yn cael eu trin gan Lywodraeth Geidwadol y DU a’r ffordd y mae’r cyfoethog yn dod yn gyfoethocach, tra bod y tlawd yn mynd yn dlotach. Siaradodd hefyd am ei dicter at y ffaith bod tlodi yn cael ei ystyried gan rai fel dewis, a'r diffyg gweithredu gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thlodi plant yma yng Nghymru yn ogystal â rhoi diwedd ar dlodi bwyd.

Fel y mae Heledd wedi nodi o'r blaen yn y Senedd, mae'r cynnydd o £20 yr wythnos mewn credyd cyffredinol wedi bod yn achubiaeth i bobl Canol De Cymru; mae wedi caniatáu i fwy o deuluoedd fforddio byw, fforddio bwydo eu plant, prynu dillad, talu am drydan, golau, gwres, cysylliad band eang a lleihau rhai o effeithiau economaidd gwaethaf y pandemig.

Pe bai Credyd Cynhwysol wedi tyfu yn unol â CMC y pen, byddai £40 yr wythnos yn uwch, ac eto mae llywodraeth Dorïaidd y DU hyn yn oed yn cael gwared ar y cynnydd o £20. Rhaid i Lywodraeth Cymru yn awr fynd ar drywydd datganoli lles er mwyn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru, ac yn y cyfamser, cynnal hyblygrwydd o amgylch y gronfa cymorth ddewisol i gadw achubiaeth ar gael i'r rhai sydd ei hangen fwyaf.


Byddwch y cyntaf i wneud sylw

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd