Heledd Fychan AS yn creu rôl newydd i gefnogi cymunedau

Ken Moon i ymuno â thîm Heledd Fychan

Fel ymateb i’r bygythiad difrifol i ddyfodol ein cymunedau a achoswyd gan Newid Hinsawdd, mae Heledd Fychan AS wedi creu rôl newydd ac unigryw yn ei thîm o staff cymorthwyol. Bydd y Cydlynydd Dyfodol Cynaliadwy yn cefnogi Heledd wrth ei gwaith gyda chymunedau ledled Canol De Cymru sy'n ymwneud â chreu dyfodol cynaliadwy.

Mae Ken Moon yn gyffrous i gefnogi'r tîm ar yr adeg hon. Er y ddeddfwriaeth ragorol ar waith yng Nghymru, yn ôl profiad Ken o weithio gyda chymunedau lleol maent yn aml yn teimlo’n rhwystredig yn eu hymdrechion. Rhan o rôl Ken fydd helpu hwyluso gweithredu cymunedol ar newid hinsawdd, gan ryddhau'r potensial yn ein cymunedau.

Mae Ken yn ymuno â'r tîm o Interlink RCT ble oedd yn hyrwyddwr dros y sector gymunedol a gwirfoddol yn mynegi ei angerdd dros bopeth sy'n gysylltiedig â'r gymuned a'r amgylchedd. Chwaraeodd Ken rôl gefnogol hanfodol yn ystod y llifogydd a'r pandemig dilynol, gan helpu sefydliadau allweddol, fel Banc Bwyd Pontypridd, i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol.

Bydd Ken yn dod â’i gefndir fel Entrepreneur Cymdeithasol, ei sgiliau a’i wybodaeth o weithio gyda chymunedau ledled De Cymru, a’i ddawn naturiol ar gyfer eiriolaeth, rhwydweithio, ac adeiladu perthnasau i helpu cyflawni Dyfodol Cynaliadwy gall etholwyr fod yn falch ohono.


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-10-08 14:47:15 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd