“Mae angen achub bywydau nawr a chytuno i Frechlyn y Bobl!”

needleAr hyn o bryd yng Nghymru, gall deimlo fel bod diwedd y pandemig yn agosaj, ond i lawer o lefydd ledled y byd mae'r pandemig yn gwaethygu.

Er ein bod ni i gyd wedi mwynhau gwylio'r Ewros nol ym mis Mehefin, yn Uganda, roedd eu stadiwm pêl-droed cenedlaethol yn cael ei ddefnyddio fel ysbyty maes i drin cleifion COVID.

Fe wnaeth nifer yr achosion o COVID gynyddu’n sylweddol hefyd, o 1000 y cant ym mis Mehefin, gyda dim ond 4,000 o bobl allan o boblogaeth o 45 miliwn wedi derbyn dau ddos o’r brechlyn. Mae'r diffyg angheuol o frechlynnau yn stori sy'n cael ei ailadrodd ar draws y byd, enwedig mewn gwledydd incwm isel.

Rydym yn gwybod mai brechlynnau yw ein gobaith gorau o gael y pandemig o dan reolaeth ac atal mwy o farwolaethau, ond mae'n ymddangos bod cwmnïau a ffatrïoedd a allai fod yn gwneud dosau brechlyn yn sefyll ar yr ochrau oherwydd monopoli o gorfforaethau fferyllol mawr yn ymddangos fel eu bod yn gwrthod rhannu hawliau eiddo deallusol â chwmnïau eraill.

 

Mae'r monopolïau hyn yn cael eu gwarchod gan lond llaw o wledydd cyfoethog, gan gynnwys y DU, er gwaethaf y gost enfawr i ni i gyd os nad yw brechlynnau'n cael eu rhannu ledled y byd.

 

Mae hwn yn bandemig byd-eang ac felly mae'n rhaid i ni weithio'n fyd-eang.

 

Nid yn unig y mae'n rhaid i ni helpu ar lefel foesegol i sicrhau bod brechlynnau'n cael eu creu a'u rhannu mewn gwledydd incwm isel, ond trwy wneud hynny byddem hefyd yn lleihau'r risg o amrywiadau'n datblygu ac felly'n cyflymu diwedd y pandemig.

 

Mae Cymru hefyd wedi ymrwymo i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, sydd yn golygu ei bod hi’n ofynnol i ni fod yn genedl sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. Mae angen i hyn fod yn fwy na geiriau gwag a rhaid i ni ei weithredu ar unwaith.

 

Ychydig wythnosau yn nol, cyflwynais Ddatganiad Barn yn y Senedd, gan atgoffa fy nghyd-aelodau o'n hymrwymiad i’r ddeddf, ac yn galw ar Brif Weinidog y DU i ildio'r rheolau eiddo deallusol a rhannu’r wybodaeth a thechnoleg o’r brechlyn gyda'r Pwll Mynediad Technoleg COVID-19 Sefydliad Iechyd y Byd. Byddai hyn yn galluogi'r cynnydd mewn cynhyrchiad o’r brechlyn gan felly achub bywydau.

 

Mae’r galwadau hyn yn adleisio’r rhai a wnaed gan glymblaid o elusennau o Gymru, dan arweiniad Oxfam Cymru yn cefnogi safiad rhyngwladol People’s Vaccine Alliance, gan annog y Senedd i nodi ei chefnogaeth gref ac i gweld diwedd monopolïau fferyllol.

 

Mae Oxfam Cymru wedi nodi’r ffaith bod aelodau o’r G7 gan gynnwys y DU a’r Almaen yn rhwystro cynigion sydd wedi cael cefnogaeth gan Arlywydd Biden, Ffrainc, Seland Newydd a Sbaen, ymhlith eraill, i hybu cyflenwadau o’r brechlynnau trwy rannu patentau, ynghyd a  gwybodaeth a thechnoleg ar gyfer eu cynhyrchu

 

Mae barn y DU ar hyn yn anghyfrifol ac yn gwbl ddisynnwyr, yn arbennig gan y bydd yn perygulu bywydau mewn gwledydd fydd yn cael eu gadael heb frechlynnau, yn ogystal â bywydau yma yng Nghymru gan sicrhau parhad y pandemig, fel y bydd y symudiad hwn yn sicr ei wneud.

Tra bydd diffyg brechu mewn rhai gwledydd, bydd amrywiadau covid yn parhau i ddod i’r wyneb. Mae hyn yn drychineb. Ni fyddwn yn imiwn i'w ganlyniadau, yn enwedig o ystyried nad yw Llywodraeth San Steffan hyd yma wedi medru atal lledaeniad amrywiadau newydd mewn i'r DU.

Rhaid i'r DU wneud y penderfyniad cywir - mae ganddi ddyletswydd gofal rhyngwladol sydd yn rhaid cael ei gyflawni. Ni allwn barhau i wneud dim a gwylio'r trychineb hwn yn parhau i ddatblygu; ni allwn reoli'r firws o fewn ein ffiniau ni yn unig.

 

Picture licence: "Syringe and Vaccine" by NIAID is licensed with CC BY 2.0. To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Francis Whitefoot
    published this page in Newyddion 2021-08-06 15:51:04 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd