Gardd Gymunedol Trehafod

Yn ddiweddar, cefais y pleser o ymweld â Gardd Gymunedol Trehafod. Mae grŵp o wirfoddolwyr wedi cymryd drosodd rhedeg y parc lleol / ardal gymunedol, ac fe agorodd ar 31 Gorffennaf.

 

Dechreuodd y prosiect fel ffordd i oroeswyr strôc lleol ddod at ei gilydd a hyrwyddo lles trwy weithgareddau garddio therapiwtig, ac mae yn enghraifft wych o sut gall cymunedau ail-bwrpasu gofodau gwag a dod â bywyd nôl i gymunedau.

Wrth siarad gyda Andy yn yr ardd, mae'n amlwg pa mor bwysig ydi prosiectau fel hyn yn i oroeswyr a'u teuluoedd.

Fe wnes i hefyd gwrdd a gwirfoddolwyr eraill sydd yn teithio yno’n rheolaidd o Tonyrefail oherwydd diffyg gweithgareddau hygyrch yn eu cymuned eu hunain.

O glywed am heriau hyn, mae'n amlwg bod problem fwy sydd angen ei thaclo. Gyda diffyg cefnogaeth a gwasanaethau digonol yn RhCT mae dioddefwyr strôc a'u teuluoedd wedi cael eu gadael yn teimlo’n ‘angof’.

Rwy'n edrych ymlaen at ddod â'r materion hyn i sylw'r Gweinidog Iechyd a thynnu sylw at yr heriau mae goroeswyr strôc a'u teuluoedd yn wynebu yn y Senedd.

Mae'r Ardd yn croesawu unrhyw gyfraniadau a fydd yn cael ei ddefnyddio i ariannu nodwedd dŵr cymunedol yn ogystal a hadau a phlanhigion yn barod ar gyfer y tymor tyfu nesaf.

I gael gwybod mwy am Ardd Gymunedol Trehafod, a sut y gallwch gymryd rhan neu gyfrannu, gallwch ymweld â'u tudalen Facebook yma

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-08-18 13:26:43 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd