Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd

Mae’n Wythnos Genedlaethol Rhandiroedd - a’r thema eleni yw ‘Plotio ar gyfer y Dyfodol’ 

Thema sy'n dathlu cynaliadwyedd. 

Roedd yn anrhydedd ymweld â Rhandir Pritchard Street yn Tonyrefail a chlywed gan Caryl a Rhys, preswylwyr sydd wedi bod yn tyfu ar y rhandir ers 18 mlynedd. 

Roedd yn wych clywed sut mae preswylwyr yn y rhandir wedi rhoi cynaliadwyedd a chymuned yn ganolog i bopeth. Gan ddefnyddio cynnyrch naturiol ar eu lleiniau lle bo'n bosib, sydd wedi diogelu'r boblogaeth o wenyn lleol, ail-ddefnyddio ac ail-bwrpasu hen ddeunyddiau i adeiladu tai gwydr a chefnogi eu banc bwyd lleol trwy roi cynnyrch ffres i deuluoedd mewn angen fel nad yw'r bwyd sy'n cael ei dyfu ar y rhandir byth yn cael ei wastraffu. 

Gan ystyried thema eleni, hoffwn dynnu sylw at y rôl hanfodol y mae'r rhandiroedd cymunedol yn ei chwarae o ran cefnogi cymunedau fel Tonyrefail. 

A gyda thlodi bwyd ar ei uchaf yng Nghymru gyda banciau bwyd lleol yn dosbarthu dros 145,828 o barseli bwyd y llynedd, mae angen atebion brys i roi diwedd ar dlodi a phobl yn llwgu.

Mae angen i ni annog a chefnogi cymunedau i dyfu eu bwyd eu hunain a diogelu'r amgylchedd. Byddaf yn parhau i hyrwyddo datrysiadau gwyrdd a sefyll fyny dros gymunedau lleol yn y Senedd. 

 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-08-11 15:40:25 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd