£67.4 miliwn wedi’i golli i deuluoedd yng Nghanol De Cymru- Heledd Fychan AS

Wythnos yma, fe arweiniodd Plaid Cymru ddadl yn y Senedd ar Gredyd Cynhwysol.

Dwi'n yn gwrthwynebu'n gryf cynnig Llywodraeth y DU i gael gwared ar y cynnydd o £20 mewn credyd cynhwysol. Byddai'r toriad arfaethedig hwn yn effeithio ar 65,230 o deuluoedd sydd yn byw yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg, gyda cyfanswm y golled yn £67.4 miliwn.

Mae angen i Lywodraeth Cymru bwyso ar Lywodraeth y DU i wyrdroi'r penderfyniad hwn a gwneud popeth o fewn ei phwerau datganoledig i liniaru effaith tlodi yng Nghanol De Cymru, ac ar draws gweddill y wlad.

Mae fy rhanbarth i a’i hetholaethau wedi dioddef yn economaidd ac yn gymdeithasol am ddegawdau. Yn ystod adeg y pandemig, Rhondda Cynon Taf oedd wedi dioddef y mwyaf o farwolaethau y pen na unrhyw ran arall o’r Deyrnas Unedig.

Mae’r cynydd credyd cynhwysol o £20 yr wythnos wedi bod yn achubiaeth i bobl Canol De Cymru, gan ganiatau i mwy o deuluoedd fforddio byw, fforddio bwydo eu plant, prynnu dillad, talu am drydan, golau, gwres, cysylltiad band-eang angenrheidiol, ac wedi lleihau rhai o effeithiau economaidd gwaethaf y pandemig.

Pe bai Credyd Cynhwysol wedi tyfu yn unol â CMC y pen, byddai £40 yr wythnos yn uwch, ac eto mae llywodraeth Dorïaidd y DU yn bwriadu cael gwared ar y cynnydd o £20 hyd yn oed. Rhaid i Lywodraeth Cymru yn awr fynd ar drywydd datganoli lles er mwyn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru, ac yn y cyfamser, cynnal hyblygrwydd o amgylch y gronfa cymorth ddewisol i gadw achubiaeth ar gael i'r rhai sydd ei hangen fwyaf. 


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-09-17 11:15:16 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd