Pryderon Traffig Pentre Eglwys

 

Yr wythnos diwethaf, gofynnodd preswylydd imi ymweld â Pentre’r Eglwys i glywed a gweld pryderon sydd ganddynt am draffig, goryrru a pharcio.

Mae pobl eraill hefyd wedi bod mewn cysylltiad i godi pryderon, ac maent am weld gwelliannau yn cael eu rhoi ar waith i wneud y pentref yn fwy diogel i gerddwyr.

 

Ymhilith y pryderon penodol yw:

- Goryrru ar y B4595 ar Main Road, yn enwedig yn arwain at Ysgol Gyfun Garth Olwg. Nid oes unrhyw fesurau tawelu traffig ar waith, ac fel y gwelais, mae goryrru yn broblem. Hefyd ar yr un ffordd, mae traffig yn ciwio i'r ysgol yn broblem a rhieni'n parcio ar y llinellau melyn dwbl i gasglu plant o'r ysgol.

 

- Goryrru ar St Illtyd’s Road, yn enwedig gyda cheir yn dod allan o Cae Fardre. Nid yw’r camerâu cyflymder yn effeithiol o ran atal hyn ac mae preswylwyr yn nodi eu bod yn ofni y bydd plentyn yn cael ei anafu os na wneir mwy i arafu’r traffig.

 

Rwyf wedi ysgrifennu heddiw at arweinydd Cyngor RhCT i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw waith sydd wedi'i gynllunio ym Mhentre’r Eglwys i fynd i'r afael â'r pryderon a godwyd. Os nad oes unrhyw gynlluniau, rwyf hefyd wedi gofyn am gyfarfod â swyddogion perthnasol i drafod pryderon preswylwyr a bwrw ymlaen ag opsiynau i wella diogelwch.

Os yw hwn yn fater sy'n peri pryder i chi, gadewch sylw isod neu cysylltwch yn uniongyrchol â mi trwy [email protected]


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.
  • Brooke Webb
    published this page in Newyddion 2021-09-20 16:00:02 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd