Y Gwasanaeth Iechyd a Chi – Holiadur Iechyd

Dros y misoedd diwethaf mae nifer fawr ohonoch chi wedi cysylltu am faterion yn ymwneud â’r gwasanaeth Iechyd yn eich ardal chi.  

I gael gwell ddealltwriaeth o’r ffordd orau i’ch cefnogi chi a datrus unrhyw broblemau, hoffwn i glywed am eich profiadau chi o ddefnyddio’r Gwasanaeth Iechyd yn eich ardal. Bydd hyn yn arwain fy ngwaith yn y Senedd wrth lunio gwestiynnau i’r Bwrdd Iechyd a’r Gweinidog Iechyd.

Mae’r holiadur ar gyfer trigolion Canol De Cymru (Caerdydd, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg).

 

Cliciwch YMA i lenwi'r holiadur

 

Os oes mater brys gyda chi, cysylltwch gyda’r Swyddfa yn uniongyrchol, gan mai ysbeidiol yn unig y byddwn yn edrych ar ymatebion yr holiadur.  Ffoniwch 01443 853214, neu ebostiwch [email protected]


Dangos 1 ymateb

Edrychwch yn eich e-bost am ddolen i fywiogi eich cyfrif.

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd