Holiadur Costau Byw

Fel y gwyddom ni oll, mae prisiau ynni, tanwydd a bwyd yn cynyddu’n aruthrol. Ynghyd a’r toriad i gredyd cynhwysol a caledi ariannol mae nifer yn ei wynebu yn sgil Covid, mae yna bobl ledled Cymru yn wynebu argyfwng costau byw. Yn anffodus, gwaethygu fydd hyn wrth i brisiau barhau i gynyddu.

Er mwyn deall yn well sut mae costau byw yn effeithio ar drigolion Canol De Cymru, byddwn yn gwerthfawrogi clywed eich barn am eich sefyllfa chi. Byddaf yn defnyddio'r wybodaeth i ddeall y gallaf eich cefnogi yn fy rôl fel eich aelod rhanbarthol yn y Senedd.

Os byddai'n well gennych gwblhau’r arolwg heb roi gwybodaeth bersonol, gallwch lenwi'r holiadur yma.

 

1. Ydy’ch biliau ynni wedi codi eto?


Dangos 1 ymateb

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd