Cylchlythyr Heledd

Weekly Roundup 9 July 2021

Adroddiad Senedd 9 Gorffennaf 2021

Mae wedi bod yn wythnos amrywiol iawn, gyda nifer o drigolion o bob rhan o'r rhanbarth yn cysylltu am ystod eang o faterion gwahanol. Gyda dim ond wythnos i fynd cyn i'r Senedd dorri am yr haf, rwyf yn ceisio cael cyfleoedd i godi pethau'n uniongyrchol gyda Gweinidogion. Mae pwyllgorau hefyd yn cyfarfod am y tro cyntaf yr wythnos nesaf, a cadarnhawyd y byddaf yn aelod o'r Pwyllgor Diwylliant, Iaith Gymraeg, Cyfathrebu, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol yn ogystal â'r Pwyllgor Safonau.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad Senedd 2/7/21

Newyddion mawr wythnos yma yw fy mod wedi cael yr allweddi ar gyfer fy swyddfa ranbarthol o'r diwedd a dechreuais symud i mewn heddiw (dydd Gwener 2 Gorffennaf). Mae'r swyddfa yw 2 Stryd Fawr, Pontypridd ac rydym yn gobeithio cwblhau'r holl waith arni dros yr haf fel y gallwn agor i'r cyhoedd ym mis Medi, yn dibynnu ar reoliadau Covid wrth gwrs.

Pentre

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adroddiad Wythnosol 18/6/21

O’r Senedd

Bu'n wythnos brysur arall yn y Senedd, yn mynychu cyfarfodydd gyda thrigolion ac ymdrin â gwaith achos. Rwyf hefyd wedi dod o hyd i swyddfa yng nghanol tref Pontypridd, sy'n gyffrous iawn. Rwyf yn gobeithio y gallaf rannu mwy o newyddion am hyn gyda chi yn fuan iawn!

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd