Arolwg Wythnos Werdd

Fel rhan o Wythnos Werdd Pontypridd, hoffwn glywed barn trigolion rhanbarth Canol De Cymru ar bynciau yn ymwneud â natur a'r amgylchedd. Mae hyn yn cynnwys y pethau mawr y gall y Llywodraeth ei wneud i ymladd yr argyfwng hinsawdd a natur a hefyd materion mwy lleol fel y gwasanaeth ailgylchu yn eich ardal. Os byddai'n well gennych wneud heb roi gwybodaeth bersonol, gallwch lenwi'r holiadur yma.

 

Mae canlyniadau'r ymatebion a gasglwyd yn ystod Wythnos Werdd Pontypridd i'w gweld yma.

Pa mor bwysig ydi materion gwyrdd i chi?

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd